Τεχνικός Μηχανημάτων Έργων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Πραγματοποιεί τις βασικές διαγνώσεις βλαβών σε μηχανήματα έργων. Ελέγχει και επισκευάζει τον κινητήρα και τα υποσυστήματά του σε μηχανήματα έργων συμβατικής και νέας τεχνολογίας. Ελέγχει και επισκευάζει το σύστημα μετάδοσης της κίνησης, το σύστημα διεύθυνσης, το σύστημα πέδησης (φρένα), το υδραυλικό σύστημα, το σύστημα κυλίσεως (ερπύστριες, ράουλα), τα διαφορικά και τις τελικές κινήσεις, την μπούμα, τον κουβά και τη λεπίδα.

Ο τεχνικός μηχανημάτων έργων οργανώνει τις θέσεις εργασίας του συνεργείου, παίρνει τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων, πυροπροστασίας και προστασίας περιβάλλοντος.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται στο χώρο του συνεργείου των μηχανημάτων προκειμένου να επισκευάσει ή να συντηρήσει κάποιο μηχάνημα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός μηχανημάτων έργων πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός, παρατηρητικός, ακριβής, σταθερός στις κινήσεις των χεριών του. Ακόμη, πρέπει να είναι συνεργάσιμος και να ενδιαφέρεται για τις εξελίξεις της τεχνολογίας στο χώρο των μηχανημάτων.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος ή να ανοίξει δικό του συνεργείο μηχανημάτων έργων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ