Τεχνικός Εφαρμογών Οπτικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Εκτελεί συνταγές υπό την επίβλεψη, καθοδήγηση και ευθύνη διπλωματούχου οπτικού ή οπτομέτρη. Επισκευάζει και αναπροσαρμόζει διορθωτικά ή προστατευτικά γυαλιά ηλίου και δίνει οδηγίες για τη σωστή χρήση και περιποίηση των φακών.

Διεκπεραιώνει κάθε είδους εργασία που έχει σχέση με τις δραστηριότητες οπτικού καταστήματος, όπως παραλαβή και παραγγελία συνταγών, εξυπηρέτηση πελατών στην επιλογή σκελετού και φακών, τεχνική υποστήριξη συσκευών, συναλλαγές, προμήθειες και μηχανογράφηση.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες είναι γενικά καλές. Όταν εργάζεται ως υπάλληλος στο χώρο των πωλήσεων σε μεγάλο κατάστημα, αντιμετωπίζει τις ίδιες συνθήκες με αυτές των εμποροϋπαλλήλων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει δεξιοτεχνία σε λεπτές εργασίες, να είναι υπεύθυνος, κοινωνικός, ευγενικός και με προσεγμένη εμφάνιση.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως τεχνικός οπτικού εργαστηρίου, στέλεχος οπτικού καταστήματος, καθώς και βιομηχανίας οπτικών ειδών ή τεχνικός υποστήριξης εταιρείας οπτικών συσκευών και μηχανημάτων οπτικού εργαστηρίου.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ