Τεχνικός Συναρμολόγησης Ηλεκτρονικών Μικροσυσκευών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Εφαρμόζει τις αρχές της ηλεκτροτεχνίας και των εφαρμοσμένων αναλογικών και ψηφιακών ηλεκτρονικών σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά κυκλώματα χαμηλής ηλεκτρικής ισχύος που χρησιμοποιούνται σε διάφορες ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.

Σχεδιάζει και κατασκευάζει απλά ηλεκτρονικά κυκλώματα με αναλογικά και ψηφιακά ηλεκτρονικά στοιχεία και αναπτύσσει διάφορες εφαρμογές ηλεκτρονικών συστημάτων. Ελέγχει, συντηρεί, συναρμολογεί, ανιχνεύει και επισκευάζει διάφορες βλάβες των ηλεκτρονικών μικροσυσκευών. Υποβάλλει σε δοκιμές καλής και ακριβούς λειτουργίας τις ηλεκτρονικές μικροσυσκευές.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε εργαστηριακούς χώρους ή σε γραμμές παραγωγής διαφόρων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών. Οι χώροι αυτοί είναι συνήθως κλειστοί διαθέτουν όμως επαρκή φωτισμό.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η υπευθυνότητα, η δεξιότητα στις κινήσεις των χεριών για τη χρήση οργάνων, η προσοχή και η ακρίβεια κατά τη συναρμολόγηση των ηλεκτρονικών μικροσυσκευών θεωρούνται απαραίτητα προσόντα. Επίσης, πρέπει να παρακολουθεί με ιδιαίτερο ενδιαφέρον και να ενημερώνεται για τα νέα επιτεύγματα στο χώρο της ηλεκτρονικής.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες ή εργαστήρια που ειδικεύονται στην εμπορία και διαχείριση, συναρμολόγηση, έλεγχο και συντήρηση, επισκευή και διακρίβωση διαφόρων ηλεκτρονικών μικροσυσκευών.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ