Τεχνικός Συντήρησης Έργων Τέχνης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Φωτογραφίζει τα αντικείμενα που χρειάζονται αποκατάσταση και καταγράφει τις εργασίες συντήρησης σε ειδικό δελτίο. Αναλαμβάνει τη συντήρηση των έργων γνωρίζοντας τη δομή των υλικών που θα χρησιμοποιήσει καθώς και τις κατάλληλες μεθόδους που πρέπει να εφαρμόσει κάθε φορά. Για να ολοκληρώσει τις εργασίες αυτές χρησιμοποιεί τα εργαλεία και τις συσκευές του εργαστηρίου συντήρησης παίρνοντας μέτρα ατομικής προστασίας και υγιεινής.

Επίσης ασχολείται και με τη συντήρηση των έργων τέχνης που γίνεται προληπτικά. Τέλος, μεριμνά για την προστασία και αποθήκευση των αρχαιολογικών αντικειμένων και των έργων τέχνης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως στο γραφείο και στο εργαστήριο συντήρησης, με καλό φωτισμό και καλές συνθήκες εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να αγαπά το αντικείμενο της εργασίας του, να έχει ευρύτητα γνώσεων γύρω από την τέχνη, τους αρχαίους πολιτισμούς και τις ιδιομορφίες τους.

Επίσης, πρέπει να έχει ταλέντο και κλίση στο σχέδιο, δεξιότητα στις λεπτές χειρωνακτικές εργασίες, δημιουργική φαντασία, ικανότητα να εργάζεται με υπομονή, επιμονή και μεγάλη προσοχή.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα  Συντήρησης Έργων Τέχνης – Αποκατάστασης

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε εργαστήρια συντήρησης έργων τέχνης, σε μεγάλες ιδιωτικές συλλογές, σε ανασκαφές, σε πινακοθήκες και μουσεία αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ