Παρασιτολόγος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη των παρασίτων. Ειδικότερα, ερευνά οργανισμούς που χρησιμοποιούν άλλα είδη φυτών και ζώων σαν ξενιστές. Ο αριθμός των παρασίτων (ιοί, βακτήρια, σκουλήκια, έντομα και πολλά άλλα), ξεπερνούν τον αριθμό των ειδών, έμβιων και μη, που υπάρχουν στον πλανήτη. Κάθε είδος φιλοξενεί τουλάχιστον ένα παράσιτο, με το οποίο συμβιώνει, ενώ άλλα, όπως, για παράδειγμα, ο άνθρωπος, φιλοξενούν πάρα πολλά. Συχνά, τα παράσιτα έχουν δικά τους παράσιτα, τα παράσιτα αυτά δικά τους κ.ο.κ.

Ο παρασιτολόγος ασχολείται, λοιπόν, με την ανάλυση και τη μελέτη των παρασίτων σε επίπεδο μοριακό, κυτταρικό, ιστολογικό, οργανικό και οικολογικό. Καταγράφει τη δράση τους, ανακαλύπτει ολοένα και περισσότερα είδη και αποκαλύπτει τους πολύπλοκους μηχανισμούς που διέπουν την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους. Η σύγχρονη επιστημονική έρευνα ρίχνει φως, στον κυριαρχικό τους ρόλο και στην ικανότητά τους να αποκτούν τον πλήρη έλεγχο στον οργανισμό του ξενιστή τους και να καταστρέφουν, για παράδειγμα, το ανοσοποιητικό του σύστημα.

Πολλοί ειδικοί μάλιστα θεωρούν πως ήταν ένας από κύριους παράγοντες στην εξέλιξη των ειδών, καθώς διαδραματίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ισορροπία του περιβάλλοντος που τα φιλοξενεί. Τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τη μελέτη των παρασίτων χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς ή διαγνωστικούς σκοπούς και συνήθως αποτελούν ιδιαίτερα χρήσιμο υλικό για την επιστήμη της ιατρικής, της τοξικολογίας και της φαρμακευτικής.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται τόσο σε εργαστήριο, όσο και στη φύση. Δουλεύει μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους επιστήμονες. Η εργασία του στη φύση είναι κουραστική, αφού συνήθως εργάζεται χωρίς ωράριο και πολλές φορές κάτω από αντίξοες συνθήκες. Συχνά, εγκαθίσταται για κάποιο χρονικό διάστημα σε έναν βιότοπο, όπου παρακολουθούν και καταγράφουν τον τρόπο δράσης των παρασίτων και μελετούν τις συνθήκες ανάπτυξής τους.

Είτε εργάζεται στην ύπαιθρο είτε στο εργαστήριο πρέπει να τηρεί σχολαστικά τους κανόνες ασφαλείας και αυτοπροστασίας, καθώς μπορεί να προσβληθεί από επικίνδυνους ιούς και να θέσει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει ερευνητικό πνεύμα, υπομονή, επιμονή, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα. Ακόμα, χρειάζεται καλή φυσική κατάσταση και αντοχή, γιατί πολλές φορές αντιμετωπίζει αντίξοες συνθήκες όταν εργάζεται στην ύπαιθρο.

Απαραίτητα προσόντα είναι επίσης η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Τέλος, καθώς συχνά χειρίζεται ευαίσθητα ζητήματα γύρω από την εξέλιξη των ειδών και την ισορροπία του οικοσυστήματος οφείλει να ακολουθεί τον κώδικα δεοντολογίας που διέπει το επάγγελμά του.

Σπουδές:
Σπουδές αποκλειστικά στο αντικείμενο της παρασιτολογίας δεν προσφέρονται στη χώρα μας. Σχετικές σπουδές όμως παρέχονται στα Τμήματα Βιολογίας των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, αλλά και ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί ως εργαστηριακός βιολόγος σε εργαστήρια πανεπιστημίων, σε ερευνητικά ινστιτούτα, όπως στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, στο ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος, στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Παστέρ, στο Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών, στο Ινστιτούτο Ωκεανογραφικών και Αλιευτικών Ερευνών, σε υπηρεσίες υπουργείων, οργανισμών και φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε μικροβιολογικά εργαστήρια, διαγνωστικά κέντρα, νοσοκομεία, βιομηχανίες παραγωγής τροφίμων, φαρμάκων και καλλυντικών, σε οικολογικές οργανώσεις, αλλά και ως επιστημονικός σύμβουλος σε ιδιωτικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ειδικότητάς του.

Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί στα ΜΜΕ, σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης και να ασχοληθεί με την αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ