Στέλεχος Διοίκησης Κοινωνικών – Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η διοικητική και οικονομική διαχείριση των Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Οι Κοινωνικές και οι Συνεταιριστικές επιχειρήσεις και οργανώσεις δραστηριοποιούνται σε μεγάλη έκταση στην κοινοτική ανάπτυξη, στην οικολογία, στις κοινωνικές υπηρεσίες, στην εκπαίδευση, στην επιστημονική έρευνα, στον πολιτισμό, στην υγεία, στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, στην αναπτυξιακή βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, κ.α.

Ιδιαίτερα οι Κοινωνικές Οργανώσεις και Επιχειρήσεις έχουν ανάγκη από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό για να τις στελεχώσουν, για να μπορέσουν να διαχειριστούν με επιτυχία τις ολοένα και περισσότερο αυξανόμενες υποχρεώσεις τους.

Οι απόφοιτοι του τμήματος Κοινωνικών-Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων αποκτούν όλες εκείνες τις θεωρητικές γνώσεις και τις επαγγελματικές δεξιότητες που απαιτούνται, για να σταδιοδρομήσουν με επιτυχία σε αυτή τη δυναμική και διαρκώς αναπτυσσόμενη αγορά εργασίας Η μεγέθυνση και αυξανόμενη παρέμβασή τους στην κοινωνία έχει ως συνέπεια την αύξηση των οικονομικών μεγεθών τους και την ανάγκη να βασίζονται σε αμειβόμενο προσωπικό παρά σε εθελοντές για την υλοποίηση του έργου τους.

Οι Κοινωνικές και οι Συνεταιριστικές οργανώσεις συνθέτουν την Κοινωνική ή αλληλέγγυα Οικονομία, έναν τομέα (τρίτος τομέας) που εντοπίζεται ανάμεσα στον κρατικό – δημόσιο και στον επιχειρηματικό τομέα – αγορά. Η Κοινωνική Οικονομία συμπεριλαμβάνει ένα μεγάλο φάσμα οργανώσεων που δεν ανήκουν στο κράτος (είναι μη κρατικές) και δεν στοχεύουν αποκλειστικά και μόνον στο κέρδος, όπως οι ιδιωτικές – κερδοσκοπικές επιχειρήσεις.

Οι οργανώσεις του τμήματος αφορούν σε δύο γενικές κατηγορίες: α) τις αποκαλούμενες ως Κοινωνικές ή εθελοντικές ή Μη Κερδοσκοπικές – Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (Μ.Κ.Ο.) οργανώσεις, οι οποίες λειτουργούν με τις νομικές μορφές της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας, του σωματείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, και του ιδρύματος και συνδέονται με αναβάθμιση του ρόλου της Κοινωνίας των Πολιτών.

Γνωστές οργανώσεις όπως η Greenpeace, οι Γιατροί χωρίς Σύνορα, η Άρσις, το Χαμόγελο του Παιδιού, η WWF, β) τους πάσης φύσεως συνεταιρισμούς (αστικούς, αγροτικούς, κοινωνικούς, καταναλωτικούς κ.α. κοινωνικοί, οι πιστωτικοί και συνεταιριστικές τράπεζες, οι συνεταιρισμοί επαγγελματιών, οι καταναλωτικοί, κ.α., που οι στόχοι τους υπερβαίνουν την ικανοποίηση αναγκών των μελών τους και λειτουργούν ευεργετικά για την ευρύτερη κοινωνία) αλλά και συνεταιριστικές τράπεζες που συνδυάζουν τόσο το κοινωνικό όσο και το οικονομικό όφελος των συμμετεχόντων μελών.

Δύο από τις πιο σύγχρονες μορφές συνεταιρισμών που λειτουργούν στη χώρα μας είναι οι Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης Ευθύνης (Κοι.Σ.Π.Ε.), οι οποίοι θεσπίστηκαν με σκοπό την κοινωνική ένταξη ατόμων με ψυχικά προβλήματα εξασφαλίζοντας παράλληλα και ένα εισόδημα από την εργασία τους, και οι γυναικείοι συνεταιρισμοί στην ελληνική περιφέρεια με σκοπό την παραγωγή παραδοσιακών προϊόντων και την παροχή αγροτουριστικών υπηρεσιών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου ή στις αποθήκες των συνεταιρισμών. Η εργασία του είναι διοικητικής φύσεως και συνεργάζεται με τους υπόλοιπους συντελεστές της γεωργικής παραγωγής για την οικονομική εκμετάλλευση των παραγόμενων προϊόντων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, αλληλέγγυος, μεθοδικός και να έχει οργανωτικές, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες, κοινωνικές δεξιότητες, να σέβεται το περιβάλλον και να ενδιαφέρεται για την προστασία του. να γνωρίζει τα προβλήματα οργάνωσης και διοίκησης των συνεταιρισμών.

Και να ενημερώνεται για τις εξελίξεις στον τομέα των Συνεταιριστικών – Κοινωνικών Επιχειρήσεων και Οργανώσεων και για τη νέα τεχνολογία. Πάνω από όλα όμως να ενδιαφέρεται για το όφελος των συνανθρώπων του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο αντίστοιχα τμήματα των ΤΕΙ ως εξής:

Τομείς Απασχόλησης:
Ο τομέας της Κοινωνικής ή αλληλέγγυας Οικονομίας θεωρείται από όλους τους διεθνείς οργανισμούς ως μία χρυσή διέξοδος για το εντεινόμενο πρόβλημα της ανεργίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Ήδη, στις περισσότερες ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου οι περισσότερες νέες θέσεις εργασίας δημιουργούνται στην Κοινωνική Οικονομία.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ