Νευροπληροφορικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η χρησιμοποίηση των επιστημών της Πληροφορικής και των Νευροεπιστημών για την ανάπτυξη και εφαρμογή προωθημένων εργαλείων και διαδικασιών που απαιτούνται για την κατανόηση της δομής και της λειτουργίας του εγκεφάλου.

Ειδικότερα, ο νευροπληροφορικός ασχολείται με τον υπολογισμό, την αποθήκευση, την ανάλυση, τη γραφική αναπαράσταση, την προσομοίωση/μοντελοποίηση και τελικά τη μετάδοση πληροφοριών με τη βοήθεια της τεχνολογίας αναφορικά με τη δομή και τη λειτουργία των νευρώνων, την ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και την εξέλιξη των ανώτερων εγκεφαλικών λειτουργιών.

Μελετά το νευρωνικό δίκτυο, τη συναπτική διαβίβαση, τη διεγερσιμότητα των νευρώνων, και γενικότερα τη λειτουργική ανατομία του ανθρώπινου εγκεφάλου και των συστημάτων του επιχειρώντας να κατανοήσει και να καταγράψει τον τρόπο λειτουργίας των αντανακλαστικών, της κίνησης, των αισθήσεων και της αντίληψης, των συναισθημάτων, της μάθησης και της μνήμης κ.ά. Στην προσπάθειά του να κατανοήσει και να εξηγήσει τις εγκεφαλικές λειτουργίες αναπτύσσει λογισμικά εργαλεία ανάλυσης και διαχείρισης δεδομένων υγείας, οργανώνει βάσεις βιολογικών δεδομένων και δημιουργεί μοντέλα προσομοίωσης διεργασιών στο νευρώνα, το νευρωνικό δίκτυο και τον ανθρώπινο εγκέφαλο.

Ακόμη, ασχολείται με την ψηφιακή επεξεργασία σημάτων και εικόνων για τη συνδυαστική μελέτη δομής και λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και αξιοποιεί τα πολύτιμα εργαλεία της τεχνητής/υπολογιστικής νοημοσύνης για την επίλυση προβλημάτων της Βιολογίας, της Νευρολογίας και των υπολοίπων Επιστημών Ζωής.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ενασχόληση με σύγχρονα θέματα βιοϊατρικής έρευνας, όπως η μελέτη των εξαιρετικά σημαντικών εφαρμογών της Νευροπληροφορικής στη διάγνωση και την παρακολούθηση διάφορων νευροψυχιατρικών νόσων, εφόσον οι εξετάσεις του εγκεφάλου γίνονται όλο και περισσότερο με μη επεμβατικό τρόπο που απαιτεί μοντελοποίηση και συνδυασμό δομικής και λειτουργικής απεικόνισης και διεθνώς διαδραστικές βάσεις δεδομένων (portals) του εγκεφάλου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε κατάλληλα εξοπλισμένο εργαστήριο με πολύπλοκα επιστημονικά όργανα και ηλεκτρονικούς υπολογιστές για την αξιολόγηση και την καταγραφή βιολογικών στοιχείων, τη σύγκριση δεδομένων, την οργάνωση και τη διαχείριση βάσεων νευρωνικών δεδομένων και την τελική εξαγωγή ασφαλών πληροφοριών αναφορικά με την εγκεφαλική λειτουργία. Η δουλειά του είναι ιδιαίτερα απαιτητική και επίπονη, ενώ οι υπερωρίες αποτελούν συχνό φαινόμενο ιδιαίτερα σε περιόδους εκπόνησης ερευνητικών προγραμμάτων.

Πρέπει να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ασφάλειας και να ξεκουράζει τα μάτια όταν βρίσκεται για πολλές ώρες μπροστά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Συχνά χρειάζεται να μετακινείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ώστε να λαμβάνει μέρος σε επιστημονικά συνέδρια και επιμορφωτικά σεμινάρια και να παρακολουθεί τις εξελίξεις στον τομέα του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται υψηλή επιστημονική εξειδίκευση και ενδιαφέρον για την έρευνα. Επίσης, χρειάζεται να συνδυάζει γνώσεις από διάφορα γνωστικά αντικείμενα (Νευρολογία, Μοριακή Βιολογία, Βιοχημεία, Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών, Μαθηματικά, Φυσική, Οργανική Χημεία κ.λπ.) με κοινό παρονομαστή τη χρήση μαθηματικών μεθόδων, υπολογιστικών τεχνικών και πληροφορικών συστημάτων για την περιγραφή και ανάλυση νευρωνικών κυκλωμάτων.

Απαιτείται, ακόμη, να γνωρίζει γλώσσες προγραμματισμού και εργαλεία λογισμικού στη βιοπληροφορική, στατιστική και μεθοδολογία έρευνας, τεχνικές ευφυών συστημάτων, αρχιτεκτονική εφαρμογών διαδικτύου και κυρίως οφείλει να τηρεί τη δεοντολογία και την ηθική στην επιστημονική έρευνα, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Τέλος, είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στα τμήματα Ιατρικής, Βιολογίας, Φαρμακευτικής, Φυσικής και των υπολοίπων επιστημών Υγείας των πανεπιστημίων.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, το οποίο σε συνεργασία με τα Τμήματα Φαρμακευτικής, Φυσικής και Βιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, οργανώνει και λειτουργεί Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Πληροφορική Επιστημών Ζωής.

Όπου προσφέρονται μαθήματα, όπως Τεχνητή/Υπολογιστική Νοημοσύνη στις Επιστήμες Ζωής, Υπολογιστικές Νευροεπιστήμες – Μοντέλα και Προσομοίωση Διεργασιών στο Νευρώνα, το Νευρωνικό Δίκτυο και τον Ανθρώπινο Εγκέφαλο, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων και Εικόνων για τη Συνδυαστική Μελέτη Δομής και Λειτουργίας του Ανθρωπίνου Εγκεφάλου, Σύγχρονα Θέματα Βιοϊατρικής Έρευνας κ.ά., ενώ απαιτείται και εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε εργαστήρια πανεπιστημίων, σε ερευνητικά ινστιτούτα (π.χ. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας Ελλάδας), στο υπουργείο Υγείας, σε εταιρείες επιστημονικών μελετών, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί στα ΜΜΕ ή σε εκδοτικούς οίκους ως εξειδικευμένος επιστημονικός συνεργάτης και να ασχοληθεί με την αρθρογραφία σε επιστημονικά περιοδικά.

Ακόμη, ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο των βασικών του σπουδών, μπορεί να απασχοληθεί και ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση, μετά από παρακολούθηση παιδαγωγικών μαθημάτων. Ο κλάδος της Νευροπληροφορικής θεωρείται παγκόσμια ως υψηλής σημαντικότητας αναδυόμενος επιστημονικός κλάδος, ενώ ήδη έχει επιδείξει σημαντικά επιτεύγματα και έχει συγκεντρώσει ιδιαίτερα σημαντικές επενδύσεις.

Συνεπώς, ο νευροπληροφορικός έχει δυνατότητες απασχόλησης είτε στον ακαδημαϊκό – ερευνητικό τομέα είτε σε εφαρμοσμένο επίπεδο, καθώς η συστηματική προσπάθεια αποκωδικοποίησης των πολύπλοκων διεργασιών του ανθρώπινου εγκεφάλου με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας αποτελεί το μόνο τρόπο κατανόησης των ποικίλων και πολύπλοκων δεδομένων που τελευταία μας δίνουν οι πειραματικές και κλινικές νευροεπιστήμες στα διάφορα επίπεδα οργάνωσης του εγκεφάλου.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ