Επιμελητής Πτήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο επιμελητής πτήσεων συνεργάζεται με όλες τις υπηρεσίες που έχουν σχέση με την πτητική εκμετάλλευση (ΜΕΤ, ATC, KEE, Αερ/μούς κ.λπ.) και με τα μέλη πληρωμάτων που προετοιμάζουν την πτήση. Φροντίζει για την ενημέρωση γενικά του υλικού που χρησιμοποιείται από τον επιμελητή πτήσεων και τα πληρώματα για τη μελέτη και εκτέλεση πτήσεων.

Είναι εξοικειωμένος με τα εγχειρίδια δρομολογίων και γνωρίζει πλήρως την ύλη που περιέχουν. Κατά την άσκηση των καθηκόντων του φροντίζει να μην έρχεται σε αντίθεση με τις κρατικές υπηρεσίες εναέριας κυκλοφορίας, με τους κυβερνήτες και τα πληρώματα, καθώς και τα άλλα εμπλεκόμενα όργανα. Γνωρίζει πλήρως τους κώδικες σημάτων και μετεωρολογίας και προσπαθεί πάντοτε οι πληροφορίες που δίνει με σήματα να είναι λακωνικές, σαφείς και σύμφωνα με τους κανονισμούς.

Όταν το αεροσκάφος βρίσκεται στο έδαφος, είναι στη δικαιοδοσία του να εισηγηθεί αναστολή εκτέλεσης πτήσης ή σκέλους αυτής, αν κατά την κρίση του οι συνθήκες που επικρατούν δεν πληρούν τους όρους ασφαλείας, για την περιοχή που ελέγχει. Βοηθά τον κυβερνήτη στην προετοιμασία της πτήσης και του παρέχει κάθε αναγκαία πληροφορία. Συμπληρώνει το προβλεπόμενο σχέδιο πτήσης.

Κατά τη διάρκεια της πτήσης παρακολουθεί την εξέλιξη του καιρού και μεταβιβάζει σχετικές πληροφορίες για την ασφαλή συμπλήρωσή της. Βάση της όλης εργασίας του είναι η πρόβλεψη και η ταχεία εκτίμηση των διαφόρων καταστάσεων, ώστε να παίρνει τα κατάλληλα μέτρα για την ασφαλέστερη και οικονομικότερη εκτέλεση της πτήσης.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο χώρο του αεροδρομίου σε καλές γενικά συνθήκες. Το ωράριό του δεν είναι καθορισμένο, εφόσον εργάζεται με βάρδιες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιμελητής πτήσεων πρέπει να διακρίνεται σε μεγάλο βαθμό από υπευθυνότητα, γιατί από τις οδηγίες του εξαρτάται η ασφάλεια των πτήσεων. Επίσης, πρέπει να είναι ακριβής στην ορολογία που χρησιμοποιεί, συνεργάσιμος και παρατηρητικός.

Τέλος, πρέπει να μπορεί να εργάζεται διατηρώντας την ψυχραιμία του για να αντεπεξέρχεται στις δυσκολίες των καθηκόντων του.

Σπουδές:
Σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί στις υπηρεσίες όλων των αεροδρομίων της χώρας, επίσης σε κρατικές και ιδιωτικές αεροπορικές εταιρείες.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ