Τεχνικός Επισκευής και Συντήρησης Ιστορικών και Παραδοσιακών Κτιρίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Το ιστορικό κατασκευής, η δομή και η σύνθεση των υλικών με τα οποία είναι κατασκευασμένα τα παραδοσιακά κτίρια είναι στοιχεία που τον βοηθούν για να προχωρήσει στην αναπαλαίωσή τους. Για το σκοπό αυτό παίρνει τα ανάλογα δείγματα και με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων, μελετά και εκπονεί την ανάλυση των υλικών. Εξετάζει κυρίως τις μηχανικές ιδιότητες των υλικών, ώστε να μπορέσει να παράγει υλικά παρόμοια με τα παραδοσιακά, χρησιμοποιώντας όμως σύγχρονες πρώτες ύλες.

Στη συνέχεια επισκευάζει και συντηρεί τα κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη του τις τεχνικές εντολές που θα του δώσει ο αρμόδιος επιστήμονας. Απαραίτητες γνώσεις για την εργασία του αποτελούν οι τεχνικές των ανασκαφών και των αναστηλώσεων, η κατανόηση κατασκευαστικών σχεδίων, η χρήση του AUTOCAD ή άλλου σχεδιαστικού προγράμματος ανάλογων ιδιοτήτων, σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο χώρος εργασίας του μπορεί να είναι το γραφείο της τεχνικής ή κατασκευαστικής εταιρείας, όπου οι συνθήκες είναι γενικά καλές. Όταν παίρνει μέρος και ο ίδιος στις εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου, οι συνθήκες αλλάζουν και εξαρτώνται από την τοποθεσία και το είδος του έργου καθώς και από τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η διάθεση για συνεργασία με τον υπεύθυνο επιστήμονα που έχει αναλάβει το έργο, προκειμένου να συντελέσει αποτελεσματικά στην αποπεράτωσή του, αποτελεί βασική προϋπόθεση. Η μεθοδικότητα, η ακρίβεια, η παρατηρητικότητα και η ενημέρωση σχετικά με τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις στο χώρο του, είναι απαραίτητα προσόντα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά  Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος σε γραφεία μελετών, σε κατασκευαστικές εταιρείες, σε δημόσια ή ιδιωτικά εργαστήρια, αλλά και σε ανασκαφές. Όλες οι προαναφερόμενες εργασίες γίνονται πάντα υπό τη μόνιμη επίβλεψη του επιστήμονα μελετητή, κατασκευαστή ή υπεύθυνου εργοταξίου, αρχαιολόγου ή υπεύθυνου ιδιωτικού ή δημόσιου εργαστηρίου.

Σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα υπογραφής της μελέτης, των αναλύσεων και του σχεδιασμού του έργου και κατά συνέπεια η δραστηριότητά του είναι υποβοηθητική στο έργο των αρμόδιων επιστημόνων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ