Μηχανικός Εμπορικού Ναυτικού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η άψογη λειτουργία όλου του μηχανολογικού εξοπλισμού του πλοίου είναι το αντικείμενο εργασίας του Α’ μηχανικού του εμπορικού ναυτικού. Συνεργάζεται με το πλήρωμα της μηχανής και με τη βοήθειά του ελέγχει όλες τις μηχανολογικές εγκαταστάσεις και τα συστήματα του πλοίου. Είναι υπεύθυνος για την αποθήκευση και κατανάλωση των καυσίμων, των υλικών λίπανσης και του πόσιμου νερού.

Φροντίζει για το σωστό χειρισμό, την καλή λειτουργία και τις επισκευές των κύριων και βοηθητικών μηχανών και συσκευών του πλοίου. Αν συμβεί κάποιο ατύχημα στο πλοίο ο μηχανικός συντονίζει το πλήρωμα φροντίζοντας να εκτελούνται άμεσα οι χειρισμοί που διατάσσει ο πλοίαρχος. Επιβλέπει επίσης τις εργασίες για την επιδιόρθωση των βλαβών του πλοίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο μηχανοστάσιο του πλοίου αρκετές ώρες σε συνθήκες ανθυγιεινές και επικίνδυνες, αφού εκεί υπάρχουν αναθυμιάσεις, επικρατούν υψηλές θερμοκρασίες, όπως επίσης υπάρχει και η πιθανότητα να συμβεί κάποιο ατύχημα. Ιεραρχικά βρίσκεται κάτω από τον πλοίαρχο με τον οποίο συνεργάζεται, όπως και με το υπόλοιπο προσωπικό της μηχανής του πλοίου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τη θάλασσα και τα ταξίδια αλλά και το ενδιαφέρον του για τις μηχανές του πλοίου είναι απαραίτητα στοιχεία. Πρέπει επίσης να διαθέτει υπευθυνότητα, επινοητικότητα, καλή τεχνική κατάρτιση, διοικητικές και επικοινωνιακές ικανότητες.

Η καλή υγεία και η σωματική αντοχή βοηθούν στην αντιμετώπιση των δύσκολων καταστάσεων που επικρατούν πολλές φορές στο πλοίο και κυρίως μέσα στο μηχανοστάσιο.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) στην ειδικότητα Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού.

Επίσης σε ανώτερο επίπεδο στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού.

Η ιεραρχική εξέλιξη των μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού είναι Γ’ μηχανικός, Β’ μηχανικός και Α’ μηχανικός. Για τη λήψη των διπλωμάτων Β’ μηχανικού και Α’ μηχανικού, πρέπει να φοιτήσει με περιόδους στο Κ.Ε.Σ.Ε.Ν. (Κέντρο Επιμόρφωσης Στελεχών Εμπορικού Ναυτικού), εποπτείας υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και να έχει την απαιτούμενη θαλάσσια υπηρεσία.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο μηχανικός του εμπορικού ναυτικού μπορεί να εργαστεί σε πετρελαιοφόρα, πλοία μικτού τύπου, πλοία πολλαπλής χρήσης, φορτηγά, επιβατηγά, κρουαζιερόπλοια, ναυαγοσωστικά, ρυμουλκά, αλιευτικά, φορτηγίδες. Ο μηχανικός μπορεί επίσης να εργαστεί και ως στέλεχος σε ναυτιλιακές επιχειρήσεις, σε βιομηχανίες αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ