Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την παρασκευή φαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων. Ελέγχει την ποιότητα και την ποσότητα των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη ποιότητα στα παραγόμενα προϊόντα. Συσκευάζει και αποθηκεύει τις πρώτες ύλες σε ειδικές αποθήκες, τηρώντας τους ισχύοντες κανονισμούς, για να διατηρούνται χωρίς να αλλοιώνονται.

Καταγράφει τις αναλογίες των συστατικών που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή φαρμάκων και καλλυντικών και δίνει γραπτή αναφορά για τα αποτελέσματα και τις παρατηρήσεις του στον υπεύθυνο φαρμακοποιό ή χημικό. Συμμετέχει στην κοστολόγηση, επιλέγει και αξιολογεί προσφορές για την προμήθεια αναλώσιμων και μη, υλικών.

Συζητάει αναλύει και κρίνει τα αποτελέσματα όλων των προηγούμενων ενεργειών, σε συνεργασία με τον υπεύθυνο φαρμακοποιό ή χημικό.

Συνθήκες Εργασίας:
Απασχολείται στα εργαστήρια των φαρμακευτικών βιομηχανιών και των εργαστηρίων καλλυντικών. Οι συνθήκες χαρακτηρίζονται ανθυγιεινές λόγω της χρήσης των χημικών ουσιών που μπορεί να είναι τοξικές και να προκαλέσουν διάφορα προβλήματα.

Για το λόγο αυτό οι συμβάσεις εργασίας και οι εργαστηριακοί κανόνες, καθορίζουν τα προστατευτικά μέτρα που απαιτούνται για την προφύλαξη του εργαζόμενου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι προσεκτικός στη χρήση των χημικών προϊόντων, υπεύθυνος, ακριβής, μεθοδικός και παρατηρητικός. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η δεξιοτεχνία στις κινήσεις των χεριών ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιεί τα ευαίσθητα χημικά όργανα του εργαστηρίου.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα  Βοηθός Φαρμακείου.

Σπουδές μπορούν να γίνουν σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Φαρμάκων Καλλυντικών και Παρεμφερών Προϊόντων.

Τομείς Απασχόλησης:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων της ειδικότητας των Ι.Ε.Κ. προβλέπονται από το Π.Δ. 6/2000 με βάση το Φ.Ε.Κ. 8/Α’/19-1-2000, καθώς και από το Π.Δ. 72 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 73 τεύχος Α΄ στις 6-4-2006. Οι κάτοχοι Διπλώματος μπορούν να λάβουν επαγγελματική άδεια ως Βοηθοί φαρμακείου (1έτος πρακτική άσκηση σε φαρμακείο, ή 6 μήνες αν έχει κάνει εξάμηνη πρακτική,εξετάσεις).

Μπορεί να εργαστεί σε φαρμακευτικές βιομηχανίες και βιοτεχνίες καλλυντικών, σε εργαστήρια καλλυντικών ή φαρμακευτικών προϊόντων, ως βοηθός φαρμακείου σε φαρμακεία για την εκτέλεση συνταγολογίων, σε νοσοκομεία, εταιρείες και ιδρύματα, στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων και στο Κέντρο Ερευνών.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ