Τεχνικός Επιμεταλλώσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Βασικό αντικείμενο της εργασίας του είναι η υποστήριξη όλων των κύριων και δευτερευουσών δραστηριοτήτων στον τομέα της βιομηχανίας επιμεταλλώσεων. Συγκεκριμένα, ασχολείται με τον καθαρισμό και την προετοιμασία των επιφανειών για επιμετάλλωση (αμμοβολή, σφαιριδιοβολή κ.λ.π.), την επεξεργασία τους με διάφορες μεθόδους, τις χημικές επιμεταλλώσεις, ηλεκτρολυτικές ή μη, και τις ειδικές επιμεταλλώσεις με θερμικό ψεκασμό ή με άλλες τεχνικές.

Επίσης, στα πλαίσια της εργασίας του εντάσσεται η καθημερινή, μικρής κλίμακας συντήρηση του εξοπλισμού, η προπαρασκευή δοκιμίων, διαλυμάτων και άλλων εργαστηριακών υλικών, καθώς και ο ποιοτικός έλεγχος των πρώτων υλών, των διαλυμάτων και των παραγομένων προϊόντων με βάση τις προδιαγραφές και τα τεχνικά έγγραφα.

Συνθήκες Εργασίας:
Πρόκειται για επίπονη, χειρωνακτική εργασία, η οποία απαιτεί πολύωρη ορθοστασία. Δουλεύει, συνήθως, μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους τεχνικούς. Ο χώρος εργασίας του είναι γεμάτος σκόνη, ρινίσματα μετάλλων και οσμές. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στο χειρισμό των ηλεκτρικών εργαλείων, ώστε να αποφεύγονται τα ατυχήματα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να έχει ταλέντο, καλαισθησία, υπομονή, παρατηρητικότητα και να εργάζεται με ακρίβεια και ιδιαίτερη μεθοδικότητα. Οφείλει να ακολουθεί τους κανόνες σχετικά με την υγιεινή και την ασφάλεια αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος (διαχείριση αποβλήτων, ανακύκλωση πρώτων υλών και προϊόντων).

Στα επιπρόσθετα προσόντα του περιλαμβάνονται η γνώση ξένων γλωσσών, η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η γνώση των αρχών της προτυποποίησης ISO 9000 και των εφαρμογών της στην περιοχή των επιμεταλλώσεων. Τέλος, στην περίπτωση που δραστηριοποιείται ως ελεύθερος επαγγελματίας χρειάζεται να διαθέτει κοινωνικές δεξιότητες, εφόσον οι δημόσιες σχέσεις παίζουν σημαντικό ρόλο στην εργασία του, και να ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις στις βασικές αρχές λειτουργίας και χρήσης μηχανών CNC και ρομποτικών συστημάτων.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Βασικές γνώσεις της τεχνικής των επιμεταλλώσεων μπορεί να αποκτήσει κανείς με το σύστημα της μαθητείας στο χώρο εργασίας κοντά σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στην αεροπορική βιομηχανία (ΕΑΒ), στη βιομηχανία όπλων (ΕΒΟ), στη βιομηχανία οχημάτων (ΕΛΒΟ), σε γαλβανιστήρια και σε θερμικά επιμεταλλωτήρια (HELLENIC STEEL), σε χημικά επιμεταλλωτήρια (ανοδιωτήρια, επινικελωτήρια κ.λπ.), σε μονάδες θερμικού ψεκασμού (ΕΚΕΠΥ, ΠΥΡΟΓΕΝΕΣΙΣ), σε μονάδες επιφανειακών κατεργασιών (BIC).

Στα εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου των παραπάνω μονάδων, σε πανεπιστημιακά εργαστήρια που ασχολούνται με το χαρακτηρισμό επικαλύψεων και σε μονάδες καθαρισμού και προετοιμασίας επιφανειών (συνεργεία αμμοβολής). Επίσης, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας με δικό του εργαστήριο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ