Ιεροψάλτης

Ορισμός: Ο ιεροψάλτης, ψάλλει εκκλησιαστικούς ύμνους και τροπάρια των ιερών ακολουθιών στην εκκλησία και σε άλλους χώρους τέλεσης μυστηρίων.

Περιγραφή: Ειδικότερα, ο ιεροψάλτης, συμμετέχει στην τέλεση των ιερών ακολουθιών της εκκλησίας, ψέλνοντας εκκλησιαστικούς ύμνους και τροπάρια.
Κατά τη διάρκεια της εργασίας του χρησιμοποιεί βιβλία βυζαντινής μουσικής, βιβλία εκκλησιαστικής υμνολογίας (λειτουργικά), τονοδότη, μικροφωνικές και μεγαφωνικές εγκαταστάσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για την εκκλησία και τη βυζαντινή μουσική, αλλά και οι φωνητικές ικανότητες, το ταλέντο και το «μουσικό αυτί», είναι τα βασικά προσόντα που πρέπει να διαθέται ο ψάλτης.

Σπουδές:
Συναφείς σπουδές πανεπιστημιακού επιπέδου, παρέχονται στο Τμήμα Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όπου μεταξύ άλλων προσφέρεται η κατεύθυνση και της  βυζαντινής μουσικής.

Συναφείς θεωρητικές όμως μουσικές σπουδές Ψάλτη και σε επιμέρους κατευθύνσεις παρέχονται στα τμήματα Μουσικών Σπουδών του Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι σχετικές θεωρητικές και πρακτικές μουσικές σπουδές, παρέχονται στις Ανώτερες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σχετικές θεωρητικές και πρακτικές μουσικές σπουδές παρέχονται επίσης στα  Εκκλησιαστικά Γυμνάσια ή Εκκλησιαστικά Λύκεια,  σε μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, σε Ι.Ε.Κ. (δημόσια και ιδιωτικά), στο Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, σε δημοτικές μουσικές σχολές και ωδεία.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι πτυχιούχοι ψάλτες μπορούν να εργαστούν ως καθηγητές σε Μουσικά Γυμνάσια και Λύκεια, σε ωδεία

Σπουδαιότητα: Το επάγγελμα απαιτεί ήθος, ευσυνειδησία, συνέπεια, ηρεμία και ευαισθησία. Απαραίτητες είναι οι φωνητικές ικανότητες, καθώς και ικανότητα συνεργασίας. Επίσης, απαραίτητη θεωρείται η λεπτομερής και επισταμένη γνώση της βυζαντινής μουσικής.

Περιβάλλον ενασχόλησης: Οι πτυχιούχοι ιεροψάλτες εργάζονται σε Ωδεία και Μουσικές Σχολές ως καθηγητές, σε ιερούς ναούς ή σε χορωδίες ως μέλη.
Για το διορισμό ενός ιεροψάλτη σε υπεύθυνη θέση, απαιτείται πολύχρονη μαθητεία και εξάσκηση.

Επαγγελματικές συνθήκες: Οι συνθήκες εργασίας του είναι καλές και δεν παρουσιάζουν προβλήματα ή δυσκολίες. Ο ιεροψάλτης, έχει την ευθύνη της ψαλμώδισης των εκκλησιαστικών ύμνων και τροπαρίων. H εργασία του απαιτεί πολλές ώρες ορθοστασίας. Δεν υπάρχει καθημερινό τακτικό ωράριο, ακολουθεί το ωράριο των ιερών ακολουθιών. Όταν αποτελεί μέλος χορωδίας, χρειάζεται να μεταβεί από τον τόπο εργασίας του, στο χώρο όπου θα ψάλλει. Υπάρχει συνεργασία μεταξύ δεξιού και αριστερού ιεροψάλτη, καθώς και μεταξύ ιεροψαλτών και ιερέων. Πολλές φορές, οι εκκλησιαστικοί ύμνοι ψέλνονται και από χορωδίες. Οι χώροι όπου εργάζεται, είναι οι ιεροί ναοί.

Επαγγελματικές οργανώσεις: Ο συλλογικός φορέας που εκπροσωπεί το επάγγελμα είναι ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ιεροψαλτών.

Γενικά σχόλια: Η αγάπη για τα θεία, τη βυζαντινή μουσική και η καλλιφωνία, είναι στοιχεία που χαρακτηρίζουν τον επαγγελματία ιεροψάλτη.

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ