Διορθωτής Τυπογραφικών Δοκιμίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της επαγγελματικής του δραστηριότητας είναι η τυπογραφική διόρθωση δοκιμίων, με σκοπό την παράδοση τους σε άρτια μορφή. Πιο συγκεκριμένα, είναι υπεύθυνος για την ορθογραφική διόρθωση και το συντακτικό έλεγχο των κειμένων, σύμφωνα με τις εκάστοτε απαιτήσεις του εργοδότη και τη λεξικολογική πολιτική που ακολουθεί (πολυτονικό ή μονοτονικό σύστημα, ορθογραφία καθαρεύουσας κ.α.). Επίσης, ο διορθωτής του κειμένου έχει το δικαίωμα να τροποποιήσει γλωσσικά το κείμενο, χωρίς ωστόσο να αλλοιώσει το ύφος του συγγραφέα.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζονται ως ελεύθεροι επαγγελματίες, οπότε έχουν τη δυνατότητα να κανονίζουν μόνοι το ωράριο τους. Όταν εργάζονται σε επιχειρήσεις, οι συνθήκες εργασίας τους εξαρτώνται από την υποδομή του εκάστοτε χώρου. Συνήθως όμως εργάζονται σε συνθήκες πίεσης και άγχους, εξαιτίας του μεγάλου φόρτου εργασίας και των γρήγορων ρυθμών στους οποίους πρέπει να ανταποκριθούν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να ανταποκριθεί ο διορθωτής στο αντικείμενο της εργασίας του, θα πρέπει να έχει άριστη γνώση της γλώσσας που διορθώνει και των γραμματικών, ορθογραφικών και συντακτικών κανόνων που τη διέπουν. Επιπρόσθετα, για τη διόρθωση της ελληνικής γλώσσας θα πρέπει να έχει γνώση της ορθογραφίας καθαρεύουσας και του μονοτονικού και πολυτονικού συστήματος.

Σημαντικό είναι να είναι παρατηρητικός και να με ικανότητα συγκέντρωσης, καθώς είναι αναγκασμένος να είναι για πολλές ώρες προσηλωμένος σε τυπογραφικά δοκίμια. Η φραστική ακρίβεια και η δυνατότητα χειρισμού της γλώσσας είναι επίσης απολύτως απαραίτητες, καθώς ο διορθωτής του κειμένου έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει γλωσσικά το κείμενο.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται συγκεκριμένες σπουδές για το επάγγελμα του διορθωτή. Το επαγγελματικό αντικείμενο μπορεί να το γνωρίσει ο ενδιαφερόμενος με το σύστημα της μαθητείας και την εκπαίδευση στο χώρο εργασίας. Επίσης, ορισμένοι εκδοτικοί οίκοι πραγματοποιούν σεμινάρια ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης. Καλή μαθητεία προϋπηρεσίας προσφέρει η διόρθωση σε εφημερίδα, εξαιτίας των υφιστάμενων συνθηκών εργασίας (πιεστικός χρόνος – λιγότερες απαιτήσεις).

Η αποφοίτηση από τα τμήματα Φιλολογίας των Φιλοσοφικών Σχολών των Α.Ε.Ι. (Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα), χωρίς να είναι προαπαιτούμενο θα διευκόλυνε τον όποιο ενδιαφερόμενο, καθώς η άριστη γνώση της ελληνικής γλώσσας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να ανταποκριθεί κανείς στις συγκεκριμένες επαγγελματικές απαιτήσεις.

Τομείς Απασχόλησης:
Ως διορθωτής τυπογραφικών δοκιμίων μπορεί κανείς να εργαστεί σε εφημερίδες, εκδοτικούς οίκους, περιοδικά, στον τύπο γενικότερα, σε διαφημιστικές εταιρίες, στον ηλεκτρονικό τύπο και στην τηλεόραση (υποτιτλισμοί).

Συνήθως ασκεί ελεύθερο επάγγελμα και εργάζεται ως εξωτερικός συνεργάτης αλλά μπορεί να είναι ενταγμένος και στο στελεχιακό δυναμικό των προαναφερόμενων επιχειρήσεων με σύμβαση ορισμένου ή αορίστου χρόνου. Ο διορθωτής τυπογραφικών δοκιμίων, μετά από αρκετά χρόνια εμπειρίας μπορεί να ασχοληθεί και με την επιμέλεια κειμένων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ