Ειδικός Πωλήσεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η πώληση προϊόντων και υπηρεσιών είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Συνεργάζεται με τον προϊστάμενό του, επιθεωρητή ή διευθυντή πωλήσεων και μάρκετινγκ ακολουθώντας την εμπορική πολιτική της εταιρείας που εργάζεται, για να οργανώσει την τακτική που θα ακολουθήσει στις επαφές του με τους πελάτες.

Αποστολή του είναι η σωστή και αποτελεσματική παρουσίαση των προϊόντων, έχοντας στόχο τη σύναψη συμφωνίας και τη λήψη παραγγελίας. Καθήκον του είναι η διατήρηση αλλά και η διεύρυνση του πελατολογίου. Επίσης, ενημερώνει τους πελάτες του για τυχόν ανατιμήσεις, υποτιμήσεις, καθώς και για την εκπτωτική πολιτική της εταιρείας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου, οργανώνοντας τις συναντήσεις του. Συνήθως όμως μετακινείται, προκειμένου να έρθει σε άμεση επαφή με τους πελάτες. Σε αυτή την περίπτωση, οι συνθήκες εργασίας είναι κουραστικές, ενώ το ωράριο εξαρτάται από τις επαγγελματικές του συναντήσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Είναι επάγγελμα δύσκολο και απαιτητικό, γιατί, πέρα από τη θεωρητική κατάρτιση, απαιτεί ταλέντο, αγάπη, μεγάλα ψυχικά αποθέματα και «γερό στομάχι». Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι οι καλοί πωλητές σπανίζουν και είναι περιζήτητοι στην αγορά εργασίας.

Συγκεκριμένα, πρέπει να διαθέτει έντονη προσωπικότητα, αυτοπεποίθηση, συνέπεια, άνεση στην επικοινωνία και στον προφορικό λόγο. Επιπλέον, πρέπει να είναι δραστήριος, οργανωτικός, μεθοδικός και να διαθέτει ιδιαίτερες ικανότητες διαπραγμάτευσης, ώστε να είναι αποτελεσματικός.

Απαραίτητο είναι να γνωρίζει άριστα τα προϊόντα που προωθούν, όπως και αυτά των ανταγωνιστικών εταιρειών. Τέλος, απαραίτητη είναι η συνεχής ενημέρωσή του, γύρω από τις εξελίξεις, τις ανάγκες και τις τάσεις της αγοράς.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και ως ελεύθερος επαγγελματίας. Το επάγγελμα αυτό παρουσιάζει διαρροές και έχει συνεχώς ζήτηση, επειδή οι εργοδότες απαιτούν από τον πωλητή άμεσο αποτέλεσμα σε μικρό χρονικό διάστημα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ