Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων

Ορισμός:  Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων είναι υπεύθυνος για την εικόνα μιας επιχείρησης, ενός οργανισμού, ενός σωματείου κ.λπ. προς την εγχώρια ή διεθνή κοινή γνώμη ή προς τους πελάτες και το ειδικότερο κοινό στο οποίο απευθύνονται.

Περιγραφή: Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων φροντίζει για τη δημιουργία ευνοϊκής εικόνας και γενικότερα για την προβολή της επιχείρησης, του οργανισμού κ.λπ. που εκπροσωπεί προς το ευρύ ή ειδικό κοινό στο οποίο απευθύνονται. Καθώς η εικόνα μιας επιχείρησης διαμορφώνεται από το σύνολο των δραστηριοτήτων της, ο ειδικός δημοσίων σχέσεων πρέπει να γνωρίζει άριστα όλο το φάσμα των ενεργειών της και την άποψη του κοινού για αυτές.

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του διερευνά (μέσα από δημοσκοπήσεις – σφυγμομετρήσεις) την κοινή γνώμη για τον πελάτη του και ανάλογα με τα στοιχεία που συγκεντρώνει προτείνει την πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει για τη βελτίωση της εικόνας του, την προβολή του κ.λπ. Αφού λάβει τη σύμφωνη γνώμη του πελάτη του, προχωρά στην κατάρτιση συγκεκριμένου σχεδίου επικοινωνιακής πολιτικής, παρακολουθεί την εκτέλεσή του και αξιολογεί τα αποτελέσματά του. Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του πολλές φορές περιλαμβάνεται και η παρουσίαση της πολιτικής της επιχείρησης και η αιτιολόγηση των αποφάσεων που λαμβάνει και των στρατηγικών που ακολουθεί προς το ευρύτερο κοινό.

Επιπλέον, στις αρμοδιότητές του και προκειμένου για την επίτευξη των στόχων επικοινωνιακής πολιτικής που θέτει αναλαμβάνει τη διοργάνωση εκδηλώσεων για την προβολή της εταιρείας (συμμετοχή σε εκθέσεις, παρουσιάσεις κ.λπ.), καθώς επίσης και την επιμέλεια διαφημιστικών φυλλαδίων, τη σύνταξη δελτίων τύπου και τις επαφές με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Στο πλαίσιο της εργασίας του χρησιμοποιεί ηλεκτρονικό υπολογιστή και γενικότερα όλα τα μέσα που προσφέρονται σε σύγχρονα περιβάλλοντα γραφείου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες: Ο υπεύθυνος δημοσίων σχέσεων και επικοινωνιακής πολιτικής πρέπει να είναι ευφυής, εξαιρετικά δραστήριος και κοινωνικός. Παράλληλα πρέπει να εργάζεται με σύστημα να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, να έχει δημιουργική φαντασία και πρωτότυπες ιδέες. Τέλος, πρέπει να έχει ευχάριστη παρουσία και να διακρίνεται για τις ιδιαίτερες επικοινωνιακές δεξιότητες και ικανότητες του.

Σπουδές: Σπουδές παρέχονται στα τμήματα Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Να σημειωθεί ότι τα ανωτέρω τμήματα παλιότερα (πριν το σχέδιο Αθηνά) είχαν τον τίτλο: Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας.

Οι παραπάνω σπουδές δεν είναι μονόδρομος για την είσοδο στο συγκεκριμένο χώρο. Με το αντικείμενο των δημοσίων σχέσεων μπορούν να ασχοληθούν απόφοιτοι και άλλων σχολών, όπως Επιχειρησιακής Έρευνας και Μάρκετινγκ, Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, οικονομικών, ψυχολογίας, κοινωνιολογίας κ.λπ.των Α.Ε.Ι., καθώς και τμήματα Διοίκησης Επιχειρήσεων, Εμπορίας και Διαφήμισης και Διεθνούς Εμπορίου των Τ.Ε.Ι., αλλά και σε αντίστοιχα τμήματα δημόσιων και ιδιωτικών Ι.Ε.Κ.

Σε ορισμένες, βέβαια, περιπτώσεις, μπορεί να απαιτηθούν ειδικές σπουδές και προσόντα, όπως για παράδειγμα για την ενασχόληση με το χώρο της χημικής βιομηχανίας, της ιατρικής βιομηχανίας, της βιομηχανίας των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι για την ενασχόληση με το επάγγελμα είναι απαραίτητη η γνώση ξένων γλωσσών.

Σπουδαιότητα: Ο ειδικός δημοσίων σχέσεων χρειάζεται απαραιτήτως να διαθέτει κοινωνική δεξιότητα και δυναμισμό. Ακόμα, πολύ σημαντικό είναι να διαθέτει ικανότητες πειθούς, ευελιξίας και προσαρμοστικότητας και να είναι επινοητικός και συνεπής. Τέλος, απαραίτητο είναι να μπορεί να χειρίζεται καλά το λόγο τόσο σε προφορικό όσο και σε γραπτό επίπεδο και να έχει προσεγμένη εμφάνιση.
 

Περιβάλλον ενασχόλησης: Ο ειδικός δημοσίων σχέσεων μπορεί να εργαστεί σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του δημοσίου τομέα, σε κυβερνητικές θέσεις και πολιτικά κόμματα, σε τμήματα δημοσίων σχέσεων ιδιωτικών εταιρειών, φορέων και οργανισμών και σε επιχειρήσεις που έχουν ως αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών δημοσίων σχέσεων σε τρίτους. Ακόμα, μπορούν να εργαστούν και ως ελεύθεροι επαγγελματίες ανοίγοντας δικά τους γραφεία και να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε ιδιώτες, ιδιωτικούς φορείς κ.λπ.

Επαγγελματικές συνθήκες: Η εργασία του ειδικού δημοσίων σχέσεων περιλαμβάνει συνεχείς επαφές με άλλα άτομα και σημαντικό αριθμό μετακινήσεων για συμμετοχή σε διάφορες εκδηλώσεις – συναντήσεις. Συνήθως εργάζεται πρωινές ώρες, πολλές φορές όμως στις υποχρεώσεις του περιλαμβάνεται και το να παρευρεθεί σε κάποια εκδήλωση, δεξίωση κ.λπ. κατά τις βραδινές ώρες.

Πρόκειται για εργασία με γρήγορους και πιεστικούς ρυθμούς, πράγμα που συχνά συνεπάγεται πνευματική και σωματική κούραση αλλά και άγχος.

Εργάζεται σε σύγχρονο περιβάλλον γραφείου με όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και ποιότητας.

Γενικά σχόλια: Η εξοικείωση με τις νέες μορφές επικοινωνίας, το χώρο της διαφήμισης και τα σύγχρονα ηλεκτρονικά μέσα καθιστούν τον ειδικό δημοσίων σχέσεων απαραίτητο στέλεχος των σημερινών επιχειρήσεων.

Πρόκειται για ένα σύγχρονο επάγγελμα, η ενασχόληση με το οποίο προϋποθέτει δυναμισμό, άνεση στις κοινωνικές επαφές και δημιουργικότητα.

(πηγή: τομέας ΣΕΠ τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ