Αισθητικός Ποδολογίας & Καλλωπισμού Νυχιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την περιποίηση και αποκατάσταση προβλημάτων των ποδιών, των φαλαγγών και των νυχιών. Σε συνεργασία με τους γιατρούς της ειδικότητας, επικουρεί στην αποκατάσταση φυσικών ή επίκτητων δυσμορφιών του πέλματος, των φαλαγγών και των νυχιών. Συμμετέχει στην ποδολογική όρθωση και στη στατική διόρθωση. Οργανώνει και διαχειρίζεται τον επαγγελματικό του χώρο και γνωρίζει πλήρως τη σχετική νομοθεσία που διέπει τα ιατρικά και τα παραϊατρικά επαγγέλματα.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του θεωρούνται γενικά καλές και οι χώροι στους οποίους απασχολείται είναι συνήθως προσεγμένοι.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει δεξιοτεχνία, άνεση και λεπτότητα στις κινήσεις των χεριών, να είναι ευδιάθετος και ευγενικός, κυρίως όταν έρχεται σε επαφή με ασθενείς. Επίσης, πρέπει να είναι προσεκτικός, υπεύθυνος, παρατηρητικός, με ικανότητες επικοινωνίας και με επιμελημένη εμφάνιση.

Σπουδές:
Σπουδές στην ειδικότητα Αισθητικής Ποδολογίας & Καλλωπισμού Νυχιών παρέχεται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. 

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να εργαστεί σε ινστιτούτα και κέντρα αισθητικής, σε κομμωτήρια, σε εργαστήρια ποδολογίας, σε επιχειρήσεις που ασχολούνται με το ορθοπεδικό υπόδημα και σε ορθοπεδικές κλινικές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ