Τεχνικός Παραγωγικής / Χειροποίητης Κεραμικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Τεχνικός Παραγωγικής / Χειροποίητης Κεραμικής διακοσμεί και φιλοτεχνεί κεραμικά είδη και παράγει κεραμικά προϊόντα, όπως είδη εστιάσεως, χρήσεως και είδη καλλιτεχνικά και διακοσμητικά. Έχει την ευθύνη όλης της διαδικασίας από την επιλογή και επεξεργασία της πρώτης ύλης μέχρι το ψήσιμο και το φινίρισμα της επιφάνειας.

Στο πλαίσιο της δουλειάς του μπορεί να κατασκευάζει καλούπια (απλά ή πολλαπλά) που του δίνουν τη δυνατότητα της επαναλαμβανόμενης παραγωγής συγκεκριμένων ειδών (διαδικασία παραγωγής). Χρησιμοποιεί πρώτες ύλες για την παραγωγή κεραμικών προϊόντων, όπως πηλούς και άλλα είδη αργιλοπυριτικών υλικών και υαλώματα.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο Τεχνικός Παραγωγικής / Χειροποίητης Κεραμικής εργάζεται κυρίως σε κλειστούς χώρους εργαστήρια. Χρησιμοποιεί όλα τα απαραίτητα υλικά (πηλό κλπ.) που έχει προμηθευτεί από το εμπόριο και το μηχανολογικό εξοπλισμό για την υλοποίηση του έργου του.

Μπορεί να εργάζεται ατομικά ή σε συνεργασία με άλλους ειδικούς. Το ωράριο εργασίας είναι σταθερό εκτός και αν έχει συμφωνήσει να παραδοθεί κάποια δουλειά σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οπότε θα πρέπει να εργασθεί σε εντατικούς ρυθμούς.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιτυχημένος Τεχνικός Παραγωγικής / Χειροποίητης Κεραμικής διαθέτει φαντασία, δημιουργικότητα, αισθητική και καλλιτεχνική ικανότητα. Η γνώση της ιστορίας αλλά και των λαογραφικών παραδόσεων και εθίμων του κάθε τόπου, αλλά και της εξέλιξης της κεραμικής τεχνολογίας από την εμφάνιση της μέχρι τις μέρες μας τον αναδεικνύουν επιτυχημένο επαγγελματία.

Παράλληλα, πρέπει να είναι γνώστης σχεδίου και καλών τεχνών που θα χρησιμοποιήσει για την παραγωγή σχεδίων καλουπιών. Σημαντικό προσόν θεωρείται η γνώση χειρισμού Η/Υ για τη δημιουργία σχεδίων, μακετών αλλά και για την προώθηση και διαφήμιση του έργου του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Παραγωγικής/Χειροποίητης Κεραμικής.

Σπουδές προσφέρονται στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑ.Σ.)  Μαθητείας του Ο.Α.Ε.Δ. στην ειδικότητα Κεραμικής-Αγγειοπλαστικής.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Γραμμικό Σχέδιο, Ιστορία Τέχνης, Ιστορία Κεραμικής, Ελεύθερο Σχέδιο, Χρωματολογία, Σχέδιο όγκου Γλυπτική, Πηλοπλαστική, Αγγειογραφία διακόσμηση, Οργάνωση Εργαστηρίου, Γυψοτεχνική, Τεχνικές ψησίματος, Διοίκηση – Κοστολόγηση κ.α.

Επίσης, σχετικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αποκτήσει κάποιος ως μαθητευόμενος κοντά σε έμπειρο επαγγελματία.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας μπορούν να εργαστούν ως υπάλληλοι μικρομεσαίας, μεγάλης, μεταποιητικής, βιοτεχνικής μονάδας ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες – δημιουργοί βιοτεχνικών εν σειρά αντικειμένων ή πρωτότυπων και μοναδικών κεραμικών ειδών.

Η κεραμική αποτελεί έναν από τους παλαιότερους κλάδους της Ελληνικής οικονομίας, ο οποίος είναι άρρηκτα συνδεδεμένος με την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και την τουριστική ανάπτυξη. Πριν κάποια χρόνια ο κλάδος της κεραμικής παρουσίαζε άνθηση σε εθνικό επίπεδο, τα τελευταία χρόνια όμως η κεραμική βρίσκεται σε ύφεση. Οξύς είναι ο ανταγωνισμός που δέχονται οι Ελληνικές ΜΜΕ του κλάδου από επιχειρήσεις των Ασιατικών χωρών [π.χ. Κίνα] οι οποίες παράγουν κεραμικά προϊόντα και τα διαθέτουν στις αγορές όλου του κόσμου σε χαμηλές τιμές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ