Χαράκτης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο χαράκτης ασχολείται με τη χάραξη σχεδίων, σχημάτων ή παραστάσεων σε επιφάνειες υλικών όπως το ξύλο, την πέτρα ή το χαλκό καθώς επίσης με την κατασκευή επιγραφών και σφραγίδων για λογαριασμό των πελατών του. Ανάλογα με το υλικό που χρησιμοποιεί εξειδικεύεται στην ξυλογραφία, τη λιθογραφία ή τη χαλκογραφία.

Οι επαγγελματικές δραστηριότητες του χαράκτη, εφόσον εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας, περιλαμβάνουν επίσης τη συνεννόηση και την παραλαβή της συγκεκριμένης εργασίας από τον πελάτη, την κοστολόγηση της εργασίας και την αγορά των υλικών για την εργασία. Ο χαράκτης στη δουλειά του χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως παντογράφο, τρυπάνι, φρέζα, ηλεκτρονικό παντογράφο, κοπτικό πλότερ, χαρακτικό λέιζερ και ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Συνθήκες Εργασίας:
Η εργασία του χαράκτη είναι χειρωνακτική, καθιστική και κουραστική, ενώ οι συνθήκες εργασίας είναι ανάλογες με τους χώρους στους οποίους εργάζεται, που συχνά είναι δύσκολες και ανθυγιεινές.

Ο χαράκτης εργάζεται ατομικά ή και ομαδικά σε κλειστούς χώρους, στο εργαστήριό του με καλό φωτισμό και αερισμό ή σε ανοιχτούς χώρους για την τοποθέτηση επιγραφών ή πινακίδων, ακολουθώντας κανονικό ημερήσιο ωράριο. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή κατά την εκτέλεση των εργασιών του για την αποφυγή ατυχημάτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η εργασία του χαράκτη απαιτεί προσοχή, ακρίβεια, ηρεμία, υπομονή, λεπτομέρεια και επιδέξιους χειρισμούς των ειδικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για τη χάραξη. Ο χαράκτης χρειάζεται επίσης να διαθέτει ταλέντο, ικανότητα για καλλιτεχνική δημιουργία, καλλιτεχνική παιδεία και ευαισθησία, αντίληψη του χώρου και των σχημάτων, επιδεξιότητα με τις κατασκευές και τη χρήση λεπτών εργαλείων, να γνωρίζει τη χρήση των χρωμάτων, να είναι λεπτολόγος, να διαθέτει καλό γούστο και αισθητική αντίληψη.

Σπουδές:
Σπουδές χαρακτικής μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

 Στα ανωτέρω τμήματα λειτουργούν τρεις κατευθύνσεις: Ζωγραφικής, Γλυπτικής και Χαρακτικής.

Συναφείς σπουδές προς τη χαρακτική τέχνη, μπορούν επίσης να γίνουν στο τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Αρκετοί, ωστόσο χαράκτες που είναι αυτοδίδακτοι, μαθήτευσαν κοντά σε παλιούς και έμπειρους καλλιτέχνες ή τεχνίτες, έχοντας τις γνώσεις εφαρμοστού μηχανουργείου και γνώσεις χρήσης συγκεκριμένων προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή, οι οποίες μπορούν να αποκτηθούν με πρακτική άσκηση κοντά σε κάποιον έμπειρο τεχνίτη.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι χαράκτες μπορούν να απασχοληθούν σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευής πινακίδων, στην Εκπαίδευση, σε εργαστήρια εκτύπωσης, στην εικονογράφηση βιβλίων και εντύπων ή ως ελεύθεροι επαγγελματίες σε δικό τους εργαστήριο.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ