Μαθηματικός Προσομοίωσης και Υπολογισμών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ανάπτυξη των κλασικών και των σύγχρονων μαθηματικών μεθόδων ανάλυσης των εφαρμοσμένων μαθηματικών και των φυσικών επιστημών σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμοσμένων μαθηματικολογικών συστημάτων είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο μαθηματικός προσομοίωσης και υπολογισμών ασχολείται με τη μελέτη και την ανάπτυξη μαθηματικών μεθόδων προσομοίωσης (μαθηματικής μοντελοποίησης) φυσικών και τεχνολογικών προβλημάτων και των αντίστοιχων υπολογιστικών αλγορίθμων για την επίλυσή τους. Για παράδειγμα, όταν μελετά το περιβάλλον, καλείται, με την ανάπτυξη κατάλληλων μαθηματικών και αριθμητικών μοντέλων προσομοίωσης (π.χ., μοντέλο προσομοίωσης μετώπων), να δώσει άμεσες απαντήσεις σε προβλήματα διάχυσης ρυπαντών στην ατμόσφαιρα, στο υπέδαφος και στο θαλάσσιο περιβάλλον.

Τέλος, ο μαθηματικός προσομοίωσης συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως οικονομολόγους, μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, τεχνικούς, φυσικούς κ.ά. για καλύτερα αποτελέσματα στη δουλειά του.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο μαθηματικός προσομοίωσης και υπολογισμών μπορεί να εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου, ή να ακολουθεί το ωράριο ιδιωτικών επιχειρήσεων και ερευνητικών ιδρυμάτων, με αρκετές υπερωρίες, όταν απασχολείται στον ιδιωτικό τομέα.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτούνται αγάπη για την έρευνα, παρατηρητικότητα, καλή μνήμη, αναλυτική και κριτική σκέψη και πρωτοποριακές ιδέες. Ακόμη σημαντικά προσόντα είναι η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και ειδικών προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο συγκεκριμένο αντικείμενο.

Σπουδές:
Σπουδές στα μαθηματικά μπορούν να γίνουν στα Τμήματα Μαθηματικών των Πανεπιστημίων. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται σε αντίστοιχα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, όπως για παράδειγμα του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο οργανώνει και λειτουργεί Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Μαθηματική Προσομοίωση και Τεχνικές Υπολογισμών.

Προσφέρονται μαθήματα, όπως Θεωρία Μέτρου, Μερικές Διαφορικές Εξισώσεις, Συναρτησιακή Aνάλυση, Mιγαδική Aνάλυση, Αρμονική Ανάλυση, Θέματα Aνάλυσης, Διαφορικές Eξισώσεις, Mερικές Διαφορικές Eξισώσεις, Θεωρία Aσθενών Λύσεων, Συνήθεις Διαφορικές Eξισώσεις, Μέθοδοι Εφαρμοσμένων Μαθηματικών, Θέματα Διαφορικών Eξισώσεων, Aριθμητική Aνάλυση, Aριθμητική Λύση Mερικών Διαφορικών Eξισώσεων, Aριθμητική Γραμική Αλγεβρα, Θέματα Aριθμητικής Aνάλυσης, Ψηφιακή Επεξεργασία με Κυματίδια, Ανάλυση Σήματος και Ψηφιακή Επεξεργασία, Υπολογιστική Γεωμετρία, Συμβολικοί και Επιστημονικοί Υπολογισμοί, Υπολογιστική Γεωμετρική Σχεδίαση, Θέματα Τεχνικών Υπολογισμών Πιθανοτήτων, Στοχαστικές Aνελίξεις, Βέλτιστος Έλεγχος, Στοχαστικός και μη, Θέματα Θεωρίας Πιθανοτήτων, Mέθοδοι Mαθηματικής Φυσικής, Θεωρία Διάδοσης Kυμάτων, Μαθηματική Γεωφυσική, Αντίστροφη Σκέδαση, Διακριτά Αντίστροφα Προβλήματα, Θεωρία Ρευστών, Υπολογιστική Ρευστομηχανική, Μηχανική και Θερμοδυναμική Συνεχούς Μέσου, Στατιστικά Μοντέλα Υλικών, Δυναμική Σχηματισμού Μορφωμάτων, Μαθηματική Βιολογία, Μαθηματική Θεωρία Σχηματισμού Βιομορφών, Βιομαθηματικά, Θέματα Mαθηματικής Προσομοίωσης κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσια ή ιδιωτικά γυμνάσια και λύκεια, σε ιδιωτικά φροντιστήρια, σε ασφαλιστικές εταιρείες, στον κλάδο των ηλεκτρονικών υπολογιστών ως αναλυτής συστημάτων, σε γραφεία οικονομοτεχνικών μελετών ως μελετητής, σε εταιρείες δημοσκοπήσεων και έρευνας αγοράς ως στατιστικός αναλυτής κ.ά.

Μετά από μεταπτυχιακές σπουδές μπορεί, επίσης, να απασχοληθεί στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΑΕΙ) ως καθηγητής ή σε ερευνητικά κέντρα (Δημόκριτος κ.ά.) ως ερευνητής – μελετητής.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ