Υπεύθυνος Προμηθειών και Διαχείρισης Αποθήκης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η σύνταξη καταστάσεων παραγγελιών προϊόντων και η οργάνωση της εκτέλεσής τους. Επίσης, ασχολείται με τη φόρτωση και την αποστολή των παραγγελιών, ώστε να αποφεύγονται τυχόν λάθη και παραλείψεις. Ταυτόχρονα ελέγχει την ποιότητα και τη σωστή συσκευασία των ειδών που παραλαμβάνει.

Κωδικοποιεί τα είδη και οργανώνει τους αποθηκευτικούς χώρους, ώστε να είναι εύκολη η εισαγωγή και εξαγωγή των ειδών. Φροντίζει να συμφωνεί η λογιστική με τη φυσική απογραφή, οργανώνει και επιβλέπει την επιστροφή ακατάλληλων προϊόντων και παρακολουθεί τις ημερομηνίες λήξης. Τέλος, οφείλει να καταρτίζει τον οικονομικό προϋπολογισμό των προγραμματισμένων αγορών, για δεδομένο χρονικό διάστημα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο ως υπεύθυνος για τους αποθηκευτικούς χώρους της επιχείρησης, τους οποίους επισκέπτεται συχνά. Έχει όμως τη δυνατότητα να παρακολουθεί και ηλεκτρονικά την κίνηση των εμπορευμάτων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η θέση αυτή απαιτεί από τον συγκεκριμένο επαγγελματία να είναι τακτικός, συνεπής, οργανωτικός και συνεργάσιμος.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Τομείς Απασχόλησης:
Απασχολείται σε εμπορικές επιχειρήσεις που διατηρούν αποθήκες, σε βιομηχανίες για τη διαχείριση των πρώτων υλών και ετοίμων προϊόντων, σε δημόσιες υπηρεσίες για τη διαχείριση του δημόσιου υλικού (νοσοκομεία, στρατιωτικές μονάδες κ.λπ.), σε τεχνικές εταιρείες για τη διαχείριση του τεχνικού υλικού και των πρώτων υλικών δόμησης, σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις στο τμήμα προμηθειών, σε επιχειρήσεις τροφοδοσίας πλοίων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ