Τεχνικός Ραδιοτηλεοπτικών και Ηλεκτροακουστικών Διατάξεων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός αυτός ασχολείται γενικά με την επίλυση προβλημάτων γύρω από τη λειτουργία ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών συσκευών καθώς και τον έλεγχο και τη συντήρησή τους. Ειδικότερα, συναρμολογεί τις ραδιοτηλεοπτικές και ηλεκτροακουστικές συσκευές και τα ηλεκτρονικά συγκροτήματα.

Προετοιμάζει και εγκαθιστά κεραίες ραδιοφώνων και τηλεόρασης, συνδέει και ελέγχει τις πηγές τροφοδότησης των ηλεκτρονικών συσκευών. Αναλαμβάνει τη μελέτη, την εγκατάσταση και επίλυση προβλημάτων λειτουργίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας. Αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα λειτουργίας ραδιοφώνων, συσκευών εγγραφής και αναπαραγωγής ήχου, τηλεοράσεων, βίντεο και κάμερας.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται συνήθως σε εργαστήριο, έχοντας στη διάθεσή του τα κατάλληλα εργαλεία και όργανα, καθώς και τεχνικά εγχειρίδια προκειμένου να εντοπίσει τις βλάβες των ηλεκτρονικών συσκευών και να τις επιδιορθώσει.

Συχνά μετακινείται για να αντικαταστήσει κεραίες ή για να ελέγξει συσκευές που παρουσιάζουν βλάβη, τότε οι συνθήκες της εργασίας του γίνονται κουραστικές και το ωράριό του ακατάστατο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για να αντεπεξέλθει με επιτυχία στα καθήκοντά του, πρέπει να εργάζεται με υπευθυνότητα, ενεργώντας πάντα σύμφωνα με τις τεχνικές οδηγίες και προδιαγραφές ασφαλείας για την προστασία ατόμων, συσκευών και του περιβάλλοντος.

Επίσης, η προσεκτική και ακριβής εργασία τόσο κατά τη συναρμολόγηση όσο και κατά την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρονικών συσκευών, θεωρείται απαραίτητο χαρακτηριστικό του.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος ή ως ελεύθερος επαγγελματίας σε ραδιοτηλεοπτικούς σταθμούς, σε στούντιο οπτικοακουστικών εγγραφών, σε εμπορικές αντιπροσωπείες και καταστήματα εμπορίας ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών προϊόντων και συστημάτων ασφαλείας, σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανικές ή βιοτεχνικές μονάδες παραγωγής ραδιοτηλεοπτικών και ηλεκτροακουστικών προϊόντων του δημόσιου ή του ιδιωτικού τομέα και σε εργαστήρια επισκευής.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ