Κτηνοτρόφος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο κτηνοτρόφος ασχολείται με την φύλαξη, την εκτροφή, τη φροντίδα και την αναπαραγωγή των ζώων για την πώληση τόσο των ίδιων των ζώων, όσο και των προϊόντων που προκύπτουν από αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι επαγγελματικές υποχρεώσεις του κτηνοτρόφου, περιλαμβάνουν το άρμεγμα, τον καθαρισμό και την απολύμανση των στάβλων και γενικότερα των χώρων που ζουν τα ζώα, τη φύλαξη του κοπαδιού στα βοσκοτόπια και στις στάνες, την προστασία των ζώων από φωτιές ή θεομηνίες, το πότισμα των ζώων και την άριστη ανάμιξη των ζωοτροφών με θρεπτικές ουσίες για την αποδοτικότερη εκτροφή τους.

Παράλληλα δε, είναι υπεύθυνος για την καλή υγεία και την περιποίηση των ζώων από αρρώστιες ή μικροτραυματισμούς, συντηρεί τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποιεί, φροντίζει για τη διάθεση των προϊόντων στην αγορά και ακολουθεί τις οδηγίες του κτηνιάτρου και του τεχνολόγου ζωικής παραγωγής. Εκτός από τις προαναφερθείσες καθημερινές εργασίες, υπάρχουν και αρκετές εποχιακές, όπως το κούρεμα των προβάτων την άνοιξη, η συγκέντρωση και η εμπορία του μαλλιού τους, η παραγωγή τυριού, αλλαντικών, καπνιστών ή άλλων προϊόντων.

Παλιότερα, οι περισσότεροι κτηνοτρόφοι ήταν ανεξάρτητοι βοσκοί που ακολουθούσαν τα ζώα τους σε ανοιχτά βοσκοτόπια. Συνήθως εξειδικεύονταν σε ένα είδος ζώου ως προβατοβοσκοί ή γιδοβοσκοί, χοιροβοσκοί ή αγελαδοτρόφοι. Σήμερα όμως, η κτηνοτροφία γίνεται κυρίως σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες, όπου οι κτηνοτρόφοι εξειδικεύονται στην εκτροφή ενός ζώου, ενώ οι οργανωμένες μονάδες παίρνουν το όνομα του ζώου (ορνιθοτροφεία, χοιροστάσια, αγελαδοτροφεία, κ.λπ.).

Σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες πολλές εργασίες, όπως το τάισμα ή το άρμεγμα των ζώων, γίνονται με τη βοήθεια μηχανημάτων. Δεν παύει όμως να απαιτείται η τήρηση αυστηρού καθημερινού προγράμματος, με τη συμμετοχή των κτηνοτρόφων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του κτηνοτρόφου διαφέρουν ανάλογα με το είδος των ζώων, το χώρο και τον τρόπο εκτροφής τους. Γενικά, όμως, το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς του είναι στην ύπαιθρο κάτω από διάφορες καιρικές συνθήκες και με ακανόνιστο ωράριο, ενώ δουλεύει άλλοτε όρθιος και άλλοτε σκυφτός.

Ειδικότερα όταν ο κτηνοτρόφος εργάζεται ως ανεξάρτητος εκτροφέας, βγάζει το κοπάδι του για ελεύθερη βοσκή, αντιμετωπίζοντας τις αντίξοες καιρικές συνθήκες, ενώ όταν ασχολείται με τον καθαρισμό και την απολύμανση των χώρων σταύλισης των ζώων, εργάζεται κάτω από ανθυγιεινές συνθήκες και αναπνέει δυσάρεστες οσμές. Κατά το τάισμα των ζώων, χρειάζεται να σηκώνει σάκους με την τροφή ή κουβάδες με νερό, ενώ πολλές εργασίες πρέπει να γίνονται σκυφτά, όπως για παράδειγμα το άρμεγμα. Επιπλέον, τα ζώα χρειάζονται καθημερινή φροντίδα σε όλη τη διάρκεια του χρόνου και δεν υπάρχουν αργίες ή εορτές, ενώ οι εργασίες ξεκινούν συνήθως πολύ νωρίς το πρωί και τελειώνουν αργά.

Επίσης ο κτηνοτρόφος φροντίζει για την καλή αναπαραγωγή των ζώων, παρακολουθεί και ελέγχει τη γέννα, καθώς και τη σωστή διατροφή και ανάπτυξη των νεογέννητων ζώων (κυρίως των θηλαστικών). Όταν ο κτηνοτρόφος εργάζεται σε οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες, τότε η εκτροφή των ζώων γίνεται σε κλειστούς και περιορισμένους χώρους, με δυσάρεστες οσμές, όπου οι καιρικές συνθήκες δεν αποτελούν συνήθως πρόβλημα. Παράλληλα, πολλές εργασίες, όπως το τάισμα ή το άρμεγμα, γίνονται μηχανοποιημένα, αλλά, παρ’ όλα αυτά απαιτείται η ατομική παρουσία του κτηνοτρόφου και η άμεση επαφή με τα ζώα. Οι αμοιβές είναι μέτριες για όσους δεν έχουν δική τους επιχείρηση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τη φύση, την ύπαιθρο και τη φροντίδα των ζώων, η υπομονή και η ευαισθησία, η σωματική αντοχή και η δύναμη, η αντοχή σε ουσίες που είναι πιθανό να προκαλέσουν αλλεργία, η ικανότητα να ακολουθεί οδηγίες και εντολές, οι χειρωνακτικές δεξιότητες, αποτελούν πολύ σημαντικά προσόντα για την ενασχόληση με την κτηνοτροφία αλλά και τις ευρύτερες κτηνοτροφικές εργασίες.

Παράλληλα δε, η μαθηματική και η υπολογιστική ικανότητα για τη σωστή πρόσμιξη των αναλογιών των τροφών σε θρεπτικές ουσίες και του υπολογισμού του κόστους εκτροφής και πώλησης, όταν ο ίδιος ο κτηνοτρόφος εκτελεί και χρέη εμπόρου των προϊόντων του, η συνέπεια, η προσοχή, η καθαριότητα, η τάξη, η υπευθυνότητα και η ευσυνειδησία, είναι απαραίτητα χαρακτηριστικά του κτηνοτρόφου, προκειμένου να διασφαλίζεται από τη μια μεριά η υγιεινή των ζώων και από την άλλη η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Η μηχανική ικανότητα είναι επίσης απαραίτητη, δεδομένου ότι πολλές εργασίες έχουν μηχανοποιηθεί και αυτοματοποιηθεί στις μεγάλες οργανωμένες κτηνοτροφικές μονάδες.

Σπουδές:
Η ενασχόληση με το επάγγελμα του κτηνοτρόφου, έχει ως βασική προϋπόθεση την εμπειρία και την θέληση του ατόμου, ανεξάρτητα αν ο επαγγελματίας έχει φοιτήσει ή όχι σε ανάλογη ειδικότητα της εκπαίδευσης.

Σπουδές παρέχονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Τεχνικός Ζωικής Παραγωγής.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο κτηνοτρόφος μπορεί να απασχοληθεί στον ιδιωτικό τομέα ως εκτροφέας σε κτηνοτροφική μονάδα ή συνεταιρισμό. Βέβαια έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει μια μικρή ατομική κτηνοτροφική μονάδα και να εμπορεύεται τα προϊόντα του σε μεγαλύτερες επιχειρήσεις.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ