Ειδικός Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ανάπτυξη των κλασικών και των σύγχρονων μαθηματικών μεθόδων ανάλυσης των εφαρμοσμένων μαθηματικών και φυσικών επιστημών, με τη χρήση μαθηματικών υπολογισμών σε ένα ευρύ πεδίο εφαρμοσμένων μαθηματικολογικών συστημάτων, είναι το αντικείμενο εργασίας του ειδικού εφαρμοσμένων μαθηματικών, σε προηγμένες βιομηχανίες και επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Η ενασχόληση του με τα παραπάνω, έχει ως συνισταμένη την καλλιέργεια και την προαγωγή των εφαρμοσμένων και υπολογιστικών συστημάτων, την έρευνα μαθηματικών μεθόδων για την μοντελοποίηση, την ανάλυση και αριθμητική προσομοίωση πολύπλοκων φαινομένων και συστημάτων που εμφανίζονται στις εφαρμοσμένες επιστήμες.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στο γραφείο του σε καλές συνθήκες, με κανονικό ωράριο, πολλές φορές όμως το υπερβαίνει εργαζόμενος υπερωριακά προκειμένου να τηρήσει τις προθεσμίες παράδοσης ενός έργου.

Επίσης, μετακινείται συχνά στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό για να παρακολουθήσει σεμινάρια, διαλέξεις κ.ά. για τις εξελίξεις στην επιστήμη του. Στο πλαίσιο της εργασίας του συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες, όπως οικονομολόγους, μηχανικούς, ειδικούς πληροφορικής, τεχνικούς, φυσικούς κ.ά.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Χρειάζεται να είναι μεθοδικός, συνεργάσιμος με ικανότητα αναλυτικής και κριτικής σκέψης και να διαθέτει πρωτοποριακές και καινοτόμες ιδέες. Πρέπει, επίσης, να είναι ικανός και ευέλικτος, ώστε να διαχειρίζεται κρίσεις και να αντιμετωπίζει τα προβλήματα που προκύπτουν.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται από το Τμήμα Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών του Ε.Μ.Π.

Ανάλογες σπουδές μόνο σε ότι αφορά στα Εφαρμοσμένα Μαθηματικά παρέχονται και από την εισαγωγική κατεύθυνση  Εφαρμοσμένων Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ηράκλειο).

Τομείς Απασχόλησης:
O Ειδικός Εφαρμοσμένων Μαθηματικών μπορεί να απασχοληθεί ως στέλεχος σε τμήματα έρευνας, σχεδιασμού και ανάπτυξης προηγμένων βιομηχανιών, εταιρειών, επιχειρήσεων, τραπεζών καθώς και άλλων φορέων, όπως χρηματοοικονομικά γραφεία, εταιρείες περιβαλλοντικής διαχείρισης, εταιρείες διακίνησης προϊόντων, ως σύμβουλος για λήψη αποφάσεων, για ανάλυση και αξιοποίηση δεδομένων και εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί σε Ερευνητικά Κέντρα και Πανεπιστήμια ως επιστημονικό προσωπικό, αλλά και ως εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ιδιαίτερα στην τεχνική – επαγγελματική (δημόσια και ιδιωτική).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ