Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφάλειας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η πρόληψη και καταστολή παραβατικών συμπεριφορών, η προστασία της ζωής και της περιουσίας των ανθρώπων καθώς και η διατήρηση της κοινωνικής γαλήνης, όταν αυτή κινδυνεύει να διαταραχτεί.

Πιο συγκεκριμένα, συμμετέχει στην πρόληψη και τον έλεγχο εγκληματικών ενεργειών, επιτηρεί, περιπολεί, επεμβαίνει σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών και ατυχημάτων.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του χαρακτηρίζονται δύσκολες και συχνά επικίνδυνες, αφού μπορεί να έρθει αντιμέτωπος με άτομα που εκδηλώνουν εγκληματική συμπεριφορά και δεν γνωρίζει τις προθέσεις τους. Εργάζεται με βάρδιες, μέρα και νύχτα, αλλά και μέρες γιορτών και αργιών.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας πρέπει να έχει καλή υγεία και σωματική αντοχή, να είναι αποφασιστικός και ψύχραιμος, ευσυνείδητος, έντιμος και να επιδεικνύει σεβασμό στα δικαιώματα των πολιτών.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Στέλεχος Υπηρεσιών Ασφαλείας.

Τομείς Απασχόλησης:
Το στέλεχος υπηρεσιών ασφαλείας μπορεί να εργαστεί, ως υπάλληλος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στις τράπεζες, σε ιδιωτικές επιχειρήσεις επαγρύπνησης και ασφάλειας, σε αθλητικούς ομίλους, σε ιδιώτες και τέλος ως ελεύθερος επαγγελματίας. Οι πτυχιούχοι Δημοσίων Ι.Ε.Κ. αυτής της ειδικότητας έχουν τη δυνατότητα να είναι υποψήφιοι στη διαδικασία πρόσληψης Ειδικών Φρουρών της Ελληνικής Αστυνομίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ