Τεχνικός Εργαλειομηχανών Αριθμητικού Ελέγχου CNC

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με την επεξεργασία διαφόρων αντικειμένων σε CNC εργαλειομηχανές και κυρίως σε τόρνο και φρέζα. Επιλέγει και φροντίζει τον απαραίτητο εξοπλισμό σε συσκευές, όργανα, εργαλεία και υλικά για την καλή απόδοση των εργαλειομηχανών CNC. Εκτελεί δοκιμαστικά το πρόγραμμα ψηφιακής καθοδήγησης για την κατεργασία κομματιού στην οθόνη Η/Υ (προσομοίωση της κατεργασίας) και προετοιμάζει την εργαλειομηχανή CNC.

Εκτελεί πλήρη δοκιμαστική κατεργασία για έλεγχο, τελικές διορθώσεις και προσαρμογές και οριστικοποιεί την όλη διαδικασία για την παραγωγική κατεργασία. Επιβλέπει και υποστηρίζει την παραγωγική διαδικασία και είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή για άμεση επέμβαση, ενδιάμεσες ρυθμίσεις και ελέγχους. Έχει τη φροντίδα για την εργαλειομηχανή και τα συνοδευτικά της, ελαχιστοποιεί τους κύριους και δευτερεύοντες χρόνους κατεργασίας του κομματιού και οργανώνει το χρονικό προγραμματισμό εκμετάλλευσης των εργαλειομηχανών αριθμητικού ελέγχου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως σε εργοστασιακούς χώρους, όπου επικρατεί αρκετός θόρυβος και βρίσκεται πολλές ώρες σε ορθοστασία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ιδιαίτερη προσοχή, η ακρίβεια στο χειρισμό των εργαλειομηχανών, η υπευθυνότητα, η σχολαστικότητα και η συνέπεια είναι απαραίτητα προσόντα.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών.

Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως υπάλληλος μικρομεσαίας ή μεγάλης επιχείρησης, στο πλαίσιο μαζικής ή μεμονωμένης παραγωγής, στο πλαίσιο μιας ομάδας είτε αυτόνομα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ