Στέλεχος Τραπεζικών Εργασιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Πρόκειται για υπεύθυνη ειδικότητα, αφού συμπεριλαμβάνει περίπου το σύνολο των τραπεζικών εργασιών. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις καταθέσεις και αναλήψεις χρημάτων, το συνάλλαγμα, την κίνηση κεφαλαίων, τις χορηγήσεις δανείων, την εκτίμηση της πιστοληπτικής ικανότητας των πελατών. Με την εμπειρία που θα αποκτήσει μπορεί να εξελιχθεί σε ικανό στέλεχος, ώστε να λειτουργήσει και ως σύμβουλος για τους πελάτες της τράπεζας, όπως απαιτείται σήμερα με τις εξελίξεις που σημειώνονται στον τραπεζικό τομέα.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε περιβάλλον γραφείου, όπου οι συνθήκες είναι σχετικά καλές. Το ωράριό του είναι συγκεκριμένο και συνήθως συνεχές.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ικανότητα επικοινωνίας, η ευγένεια, η υπομονή και η ικανότητα προσαρμογής σε διαφορετικές θέσεις εργασίας είναι προσόντα που πρέπει να διαθέτει. Απαραίτητη επίσης είναι η προθυμία, η συνέπεια και η μεθοδικότητα, προκειμένου να εξυπηρετεί γρήγορα και σωστά τους πελάτες.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε οποιονδήποτε δημόσιο ή ιδιωτικό τραπεζικό οργανισμό.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ