Ειδικός Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη διάγνωση των αναγκών εν δυνάμει επιχειρηματιών και η συμβουλευτική υποστήριξη για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στον αθλητικό τομέα.

Ειδικότερα, ο σύμβουλος αθλητικού επιχειρείν, ανάλογα με το φορέα απασχόλησής του, τα χαρακτηριστικά της ομάδας – στόχου και του έργου που καλείται να υλοποιήσει, παρέχει εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης στον αθλητικό τομέα. Σε ένα πρώτο στάδιο διερευνά το αίτημα του πελάτη για ανάπτυξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, προσδιορίζει το δικό του ρόλο και καθορίζονται οι στόχοι της συμβουλευτικής διαδικασίας.

Στη συνέχεια διερευνά εάν η επιχειρηματική ιδέα ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα, στις ικανότητες, τις οικονομικές δυνατότητες και τους στόχους του πελάτη του, και τον υποστηρίζει στην κατάρτιση του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού του πλάνου, λαμβάνοντας υπόψη παράγοντες όπως η έρευνα και ανάλυση αγοράς, οι στρατηγικές μάρκετινγκ, η ανάλυση πολιτικής προϊόντος, οι πιθανοί πελάτες, οι πηγές χρηματοδότησης κ.ά.

Επίσης, μελετά και καταγράφει τις ανάγκες της τοπικής αγοράς και τις νέες ευκαιρίες και δυνατότητες που υπάρχουν στον αθλητικό τομέα και μπορούν να είναι βιώσιμες και αποδοτικές. Έτσι, είναι δυνατόν να ενισχύει και να υποστηρίζει νέους επιχειρηματίες που ενδιαφέρονται για ίδρυση επιχείρησης λιανικής πώλησης αθλητικών ειδών (ενδύματα, υποδήματα, εξοπλισμός, αξεσουάρ), επιχείρησης οργάνωσης και παροχής υπαίθριων δραστηριοτήτων, μεταποιητικής μονάδας αθλητικών ενδυμάτων, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών αθλητικού μάρκετινγκ και διοργάνωσης αθλητικών εκδηλώσεων, επιχείρησης δημιουργίας και εκμετάλλευσης αθλητικών εγκατάστασης, επιχείρησης διαχείρισης αθλητικών εγκαταστάσεων ή ακόμη και επιχείρησης ταχείας εστίασης και υπηρεσιών catering σε αθλητική εγκατάσταση κ.ά.

Παράλληλα, προσφέρει πληροφόρηση για την έννοια και τα χαρακτηριστικά των διάφορων νομικών μορφών επιχειρήσεων, τις νομικές προϋποθέσεις για τη σύσταση εταιρείας ή επιχείρησης (εταιρική σύμβαση, καταστατικό, διατυπώσεις δημοσιότητας κ.λπ.), τις ενέργειες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και την εκπλήρωση φορολογικών υποχρεώσεων.

Επίσης, ενημερώνει αναφορικά με τις διαδικασίες του ελέγχου της επωνυμίας και της εγγραφής στο οικείο Επιμελητήριο, τη δήλωση έναρξης επιτηδεύματος και τη θεώρηση βιβλίων και στοιχείων, αλλά και τις υποχρεώσεις των εταίρων αναφορικά με τη διαχείριση και την εκπροσώπηση της εταιρείας ή της επιχείρησης. Επιπλέον, είναι δυνατόν να πληροφορεί για θέματα αύξησης του εταιρικού κεφαλαίου ή μεταβίβασης της εταιρικής συμμετοχής, αλλά και για ζητήματα λύσης της εταιρείας ή της επιχείρησης.

Ας σημειωθεί ότι σε κάθε περίπτωση ο ρόλος του συμβούλου αθλητικού επιχειρείν είναι υποστηρικτικός και διαμεσολαβητικός, καθώς την τελική ευθύνη για το σωστό σχεδιασμό και την υλοποίηση του πλάνου την έχει πάντα ο εν δυνάμει επιχειρηματίας. Επιπλέον, αναπτύσσει και υλοποιεί δράσεις προώθησης και ενημέρωσης του τοπικού επιχειρηματικού κόσμου και αναλαμβάνει τις δημόσιες σχέσεις για λογαριασμό του πελάτη του.

Τέλος, συχνά συνεργάζεται με άλλους ειδικούς, ώστε να είναι σε θέση να παραπέμπει τους εν δυνάμει επιχειρηματίες στον κατάλληλο νομικό σύμβουλο, φοροτεχνικό – λογιστή, ειδικό μάρκετινγκ, αναλυτή δεδομένων ή ειδικό πληροφορικής για περαιτέρω πληροφόρηση και υποστήριξη.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο, με ευχάριστη ατμόσφαιρα και φωτεινό περιβάλλον, όπου έχει στη διάθεσή του όλον τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό. Χρειάζεται να αφιερώνει αρκετό χρόνο για μελέτη των νέων προγραμμάτων επιδοτήσεων από διάφορους φορείς, και να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας με το διεπιστημονικό προσωπικό του φορέα στον οποίο εργάζεται.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται συνδυασμός γνώσεων από τα πεδία της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, της Νομικής, της Οικονομίας, της Συμβουλευτικής, του Προσανατολισμού, της Ψυχολογίας, της Πληροφορικής, των Επιστημών Φυσικής Αγωγής κ.ά.

Επίσης, χρειάζεται να διαθέτει υπομονή, επιμονή, εχεμύθεια, επικοινωνιακές ικανότητες και οργανωτικές δεξιότητες.

Τέλος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών, η επιδεξιότητα στη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, η πρόσβαση σε αξιόπιστες πηγές πληροφόρησης, η γνώση της κείμενης νομοθεσίας και η δυνατότητα πραγματοποίησης επαγγελματικών ταξιδιών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό για την παρακολούθηση επιμορφωτικών σεμιναρίων και επιστημονικών συνεδρίων, διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται από το τμήμα Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου (Σπάρτη).

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις και οργανισμούς δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στον ΕΟΜΜΕΧ, στα Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης του ΟΑΕΔ, στον ΟΠΑΠ, στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, στην Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, στα Κέντρα Παροχής Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών, στα Κέντρα Πληροφόρησης και Υποστήριξης Κοινωνικά Ευπαθών Ομάδων, στα Κέντρα Στήριξης της Επιχειρηματικότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα Γραφεία Ανέργων των Δήμων, στις Κοινωνικές Υπηρεσίες του δημοσίου τομέα.

Στα Κέντρα Πληροφόρησης των Νέων, στις Θυρίδες Νεανικής Επιχειρηματικότητας της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς, στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, στη Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων, στο υπουργείο Παιδείας, στο υπουργείο Ανάπτυξης, σε μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, σε ιδιωτικά γραφεία συμβούλων επιχειρήσεων, σε ιδιωτικά γραφεία ευρέσεως εργασίας, σε ιδιωτικά κέντρα επαγγελματικού προσανατολισμού, στο τμήμα προσωπικού ή διοίκησης ανθρώπινων πόρων διάφορων επιχειρήσεων κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση και την κατάρτιση. Επιπλέον, μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελματίας, με τη δική του εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών και στήριξης επιχειρηματικότητας, και στον αθλητικό τομέα. Έτσι, είναι δυνατόν να ασχοληθεί με την παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις ή ιδιώτες, διοργανώνοντας πολυήμερα ή ταχύρυθμα σεμινάρια, ανάλογα με το επίπεδο των συμμετεχόντων.

Στην περίπτωση των επιχειρήσεων μπορεί, για παράδειγμα, να ασχοληθεί με την ανάδειξη του δυναμικού των εκπαιδευόμενων με μεθόδους που ενισχύουν την αυτεπίγνωση, τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία, την ανάπτυξη προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων αποτελεσματικότητας στο μάνατζμεντ και σε ζητήματα επιχειρηματικότητας και δημιουργίας συνεταιριστικών μονάδων στον αθλητικό τομέα.

Όσον αφορά τους ιδιώτες, μπορεί να σχεδιάσει εξατομικευμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σχετικά με την οργάνωση σχεδίου καριέρας, τη διερεύνηση παραγόντων ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης, τον προσδιορισμό διευκολυντικών παραγόντων για την ανάπτυξη της επιχείρησής τους στον αθλητικό τομέα κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ