Τεχνικός Τηλεπληροφορικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ηλεκτρονική επικοινωνία και το ηλεκτρονικό εμπόριο, που αναπτύσσεται με μεγάλη ταχύτητα τελευταία, λόγω της εξάπλωσης της χρήσης των υπολογιστών, είναι βασικό αντικείμενο της εργασίας του. Στον τομέα της ηλεκτρονικής επικοινωνίας δραστηριοποιείται στην ανάπτυξη κόμβων τηλεπληροφορικής, δημιουργώντας τις κατάλληλες προγραμματιστικές (Software) προϋποθέσεις.

Ακόμη, γνωρίζει τις τεχνικές για την ανάπτυξη κόμβων στο Internet και δικτύων Intranets, στις δημόσιες υπηρεσίες, στις ΔΕΚΟ και στις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Αναλαμβάνει την τεχνική συντήρηση αυτών των ηλεκτρονικών κόμβων και τη σχεδίαση web sites, web pages, web servers.

Για την προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου, προβάλλει τα προϊόντα μιας εταιρείας μέσω του Internet. Τέλος, ασχολείται και με κλασικά θέματα πληροφορικής, όπως οι βάσεις δεδομένων, γλώσσες προγραμματισμού κ.λπ.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε συνθήκες γραφείου. Η πολύωρη απασχόληση μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή ενδέχεται να προκαλέσει διάφορες παθολογικές καταστάσεις, οι επιδράσεις των οποίων δεν έχουν ακριβώς προσδιοριστεί. Πάντως, αν ληφθούν τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα, γυαλιά) περιορίζονται οι συνέπειες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Το έντονο ενδιαφέρον του για τις εξελίξεις στο χώρο της τεχνολογίας και η δημιουργικότητα, είναι απαραίτητα προσόντα. Επίσης, θα πρέπει να έχει οργανωτικές ικανότητες, να είναι μεθοδικός και συνεργάσιμος, τακτικός και υπομονετικός στην εργασία του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Τηλεπληροφορικής.
Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στις ειδικότητες του Τομέα Πληροφορικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα που έχει παρουσία στο Internet, με σκοπό την καλύτερη ανάπτυξη και εκμετάλλευση των πόρων του Διαδικτύου και την αύξηση της παραγωγικότητάς τους.

Επίσης, μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες τηλεπικοινωνιών ως τεχνικός εγκατάστασης και συντήρησης λογισμικού, σε εταιρείες ανάπτυξης λογισμικού, βασισμένο στις δικτυακές εφαρμογές.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ