Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός συστημάτων υπολογιστών εγκαθιστά, υποστηρίζει και διαχειρίζεται πληροφοριακά συστήματα Η/Υ σε οργανισμούς, τράπεζες, σχολεία, νοσοκομεία κ.α. Συμβάλλει στη σωστή πληροφόρηση όλων των χρηστών σε θέματα εφαρμογών λογισμικού και δικτύου. Διαμορφώνει και εγκαθιστά κατάλληλα το εκάστοτε λογισμικό αναλόγως με τις απαιτήσεις του κάθε χρήστη.

Παράλληλα, δρα και συμβουλευτικά στον κάθε χρήστη επεξηγώντας τη χρήση και διαχείριση του κάθε λογισμικού (software) αλλά και όλου του συστήματος (hardware). Ο τεχνικός συστημάτων υπολογιστών λαμβάνει αντίγραφα ασφαλείας (back up) των χρηστών ενός δικτύου αλλά παράλληλα έχει την ικανότητα επαναφοράς (restore) των δεδομένων, από αντίγραφα ασφαλείας, υποστηρίζοντας έτσι την εύρυθμη λειτουργία ενός δικτύου.

Τέλος, φροντίζει τόσο για τη νόμιμη χρήση λογισμικού όσο και για την προστασία προσωπικών δεδομένων μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού από τυχόν εισβολείς του δικτύου.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι τεχνικοί συστημάτων υπολογιστών εργάζονται στο κέντρο μηχανογράφησης και δικτύωσης διαφόρων υπηρεσιών ή εταιρειών ή ακόμα και σε δικό τους εργαστήριο. Ως μισθωτοί εργάζονται συνήθως κανονικό ωράριο, ενώ σε εξαιρετικές περιπτώσεις εργάζονται υπερωριακά για να καλύψουν κάποιες έκτακτες ανάγκες.

Το ωράριο των ελεύθερων επαγγελματιών καθορίζεται από τις ανάγκες των πελατών τους. Σε διάφορες περιπτώσεις όπως όταν εργάζονται σε τράπεζες ή εταιρείες τηλεπικοινωνιών internet απαιτείται να εργάζονται με βάρδιες. Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη εργασία απαιτεί συχνά αυξημένη υπευθυνότητα και άμεση αποκατάσταση των τεχνικών προβλημάτων μπορεί να αποτελεί πηγή άγχους για τον/την επαγγελματία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο επιτυχημένος επαγγελματίας Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών διακρίνεται από οργανωτικότητα, υπευθυνότητα, αναλυτική ικανότητα, δημιουργικότητα, πρακτικό πνεύμα, συστηματικότητα, ικανότητα προγραμματισμού.

Πρέπει να διαθέτει ευχέρεια στο χειρισμό και πολύ καλή γνώση των βασικών αρχών λειτουργίας του ηλεκτρονικού υπολογιστή και των επικοινωνιακών δικτύων και κυρίως την ικανότητα να εκμεταλλεύεται τις δυνατότητες των υπηρεσιών του δικτύου.

Η επιδεξιότητα σε λεπτές κινήσεις των χεριών, η ικανότητα συγκέντρωσης, η υπολογιστική και μηχανική ικανότητα καθώς και η σωστή χρησιμοποίηση τεχνικών σχεδίασης ανάπτυξης και δοκιμής δικτυακών εφαρμογών είναι σημαντικά εφόδια για τον/την επαγγελματία.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα   Τεχνικός Η/Υ και Δικτύων Η/Υ

Σπουδές παρέχονται επίσης σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει θέματα όπως: Αρχιτεκτονική Υπολογιστών, Αλγοριθμική & Δομές Δεδομένων, Λειτουργικά συστήματα Ι, Επικοινωνίες δεδομένων & Τεχνολογίες Internet, Γλώσσες προγραμματισμού, Δίκτυα Υπολογιστών, Αρχές Συντήρησης Υπολογιστών, Ασφάλεια συστημάτων κ.α.

Τομείς Απασχόλησης:
Οι επαγγελματίες της ειδικότητας είναι απαραίτητα στελέχη των Τμημάτων Πληροφορικής, Μηχανογράφησης και Τεχνικής Υποστήριξης δημοσίων και ιδιωτικών φορέων ή Τμημάτων Τεχνικής Υποστήριξης Πελατών σε Εταιρείες Πληροφορικής. Ο Τεχνικός Συστημάτων Υπολογιστών εργάζεται σε επιχειρήσεις αρχικά ως ειδικευόμενος τεχνίτης και μπορεί να εξελιχθεί στη συνέχεια σε τεχνικό υπεύθυνο (administrator) των συστημάτων Η/Υ, επικοινωνιών και δικτύων της επιχείρησης.

Παράλληλα οι απόφοιτοι της ειδικότητας, λόγω των γνώσεων που διαθέτουν στο θέμα της πληροφορικής , μπορούν να δραστηριοποιηθούν και σε άλλο τομέα εφαρμογής της πληροφορικής.

Πρόκειται για ένα επάγγελμα που προσφέρει προοπτικές εξέλιξης και δυνατότητες ευελιξίας, εφόσον ο επαγγελματίας ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις και αναβαθμίζει τις γνώσεις του.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ