Σχεδιαστής Μέσω Συστημάτων Η/Υ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο ειδικός που χρησιμοποιεί το σχεδιαστικό πρόγραμμα AUTOCAD R12 ή νεότερο στον Η/Υ, για να αποδώσει οποιοδήποτε σχέδιο του δοθεί ως σκαρίφημα, σε δύο διαστάσεις, σε οποιαδήποτε κλίμακα και να το εκτυπώσει σε Raster ή Pen Plotter.

Το σχέδιο αυτό μπορεί να είναι: Οικοδομικό, Αρχιτεκτονικό, Σχέδιο αρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού, Ηλεκτρολογικό, Μηχανολογικό, Τοπογραφικό, Τεχνικών και Υδραυλικών έργων. Τα σχέδιά του μπορεί να πάρουν αξονομετρική ή προοπτική μορφή. Τέλος, μπορεί να δημιουργήσει φωτοσκίαση με τη φωτορεαλιστική μέθοδο, χρησιμοποιώντας τις δυνατότητες του παραπάνω σχεδιαστικού προγράμματος ή οποιουδήποτε άλλου.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας είναι καλές. Ο χώρος του είναι συνήθως ένα σχεδιαστήριο που περιλαμβάνει κατάλληλα εξοπλισμένο Η/Υ, με καλό φωτισμό και αρκετή ησυχία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, οργανωτικός, να συνεργάζεται αρμονικά με τον αρχιτέκτονα ή τον πολιτικό μηχανικό και να έχει ικανότητα στο σχέδιο.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στην ειδικότητα Τεχνικός Δομικών Έργων και Γεωπληροφορικής.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στον ιδιωτικό τομέα (σε εταιρείες που ασχολούνται με τη μελέτη, την εκτέλεση και την επίβλεψη δομικών έργων), σε τεχνικές υπηρεσίες δήμων και ως ελεύθερος επαγγελματίας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ