Ρητινοσυλλέκτης

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η περισυλλογή ρετσινιού από τα πεύκα για βιομηχανική επεξεργασία είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο ρητινοσυλλέκτης, σε περιόδους όπου υπάρχει μεγάλη έκκριση ρετσινιού (μέσα Απριλίου μέχρι τέλη Οκτωβρίου), καθαρίζει το δέντρο από τα μικρά κλαδιά και στη συνέχεια χαράζει κάθετα το πεύκο, και τοποθετεί στη σχισμή ένα κουτί μικρού μεγέθους για να συλλέξει το ρετσίνι.

Τη διαδικασία αυτή την επαναλαμβάνει κάθε 10-15 ημέρες και την ποσότητα που συγκεντρώνει τοποθετεί σε δοχεία. Ακολούθως, μεταφέρει τα δοχεία σε ειδικούς χώρους, απ’ όπου τα παραλαμβάνουν τα εργοστάσια. Τα τελευταία, όμως, χρόνια, για να επιτευχθεί μεγαλύτερη παραγωγή χρησιμοποιείται θεϊκό οξύ για να ανοίξουν περισσότερο οι ρητινοφόροι πόροι του πεύκου και να περισυλλέγει όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ποσότητα ρετσινιού.

Συνθήκες Εργασίας:
Πολλές φορές, είναι αναγκασμένος να εκτίθεται σε δυσμενείς καιρικές συνθήκες που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα στην υγεία του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ρητινοσυλλέκτης πρέπει να αγαπάει τη φύση και την αγροτική ζωή, να έχει βασικές γνώσεις γεωπονικής και να διαθέτει επινοητικότητα, υπομονή και επιδεξιότητα στις λεπτές κινήσεις.

Σπουδές:
Δεν απαιτούνται σπουδές για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. Αρκεί η μαθητεία κοντά σε κάποιον έμπειρο επαγγελματία.

Τομείς Απασχόλησης:
Το επάγγελμα του ρητινοσυλλέκτη τα τελευταία χρόνια έχει σχεδόν ολοκληρωτικά εγκαταλειφθεί, γιατί έχουν επικρατήσει νέα προϊόντα (π.χ. η συνθετική ρητίνη).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ