Ειδικός Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών και Κολλοειδών Υλικών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη, η σχεδίαση, η επεξεργασία και η ανάπτυξη προηγμένων υλικών που χρησιμοποιούνται σε ποικίλες, βιομηχανικές κυρίως, εφαρμογές. Ειδικότερα, ασχολείται με την παρατήρηση και την κατανόηση των σχέσεων που συνδέουν τη μικροσκοπική δομή και δυναμική των πολυμερών και κολλοειδών υλικών με τη μακροσκοπική συμπεριφορά τους.

Βασικό του έργο είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας. Χρησιμοποιεί σύγχρονες πειραματικές μεθόδους και τεχνικές για την ανάπτυξη προτύπων μακρομορίων, καθώς και για τη μελέτη της μορφολογίας, της δυναμικής και της συμπεριφοράς τους.

Ακόμη, ερευνά τρόπους βελτιστοποίησης των φυσικών διεργασιών και ιδιοτήτων των πολυμερών υλικών και αναπτύσσει στρατηγικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προηγμένων υλικών.

Τέλος, χειρίζεται ειδικό εξοπλισμό εργαστηρίου, όπως για παράδειγμα συσκευές μέτρησης της επιφανειακής τάσης των πολυμερών υλικών και συστήματα μοριακής προσομοίωσης και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (φυσικούς, χημικούς, βιολόγους, χημικούς μηχανικούς κ.ά.) για να φέρει σε πέρας το έργο του.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο, όπου επεξεργάζεται διάφορα υλικά και μελετά τις φυσικές και χημικές ιδιότητές τους. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και ανθυγιεινές, με θόρυβο, υψηλή θερμοκρασία, αναθυμιάσεις και ανεπαρκή αερισμό.

Γι’ αυτό απαιτείται να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας και να φοράει ειδική μάσκα. Ακολουθεί συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, το οποίο όμως αρκετές φορές υπερβαίνει όταν πραγματοποιεί έρευνες.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται να διαθέτει άρτια επιστημονική κατάρτιση, ενδιαφέρον για την έρευνα, παρατηρητικότητα και μεθοδικότητα.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες, προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες, δίκτυο επαγγελματικών επαφών και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:

Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους τομείς: Μαγνητικών υλικών – Οπτοηλεκτρονικής, Πολυμερών – Κολλοειδών, Νανοτεχνολογίας, και Βιοϋλικών ή Επιστήμης και Τεχνολογίας Πολυμερών.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε υπουργεία, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα για το σχεδιασμό και έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών, σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών μονάδων, σε επιχειρήσεις παραγωγής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σε εταιρείες που ασχολούνται με τη μορφοποίηση, τις ιδιότητες και διάφορες εξειδικευμένες εφαρμογές πολυμερών και κολλοειδών υλικών κ.α.

Επιπλέον, μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να αναλαμβάνει την εκπόνηση μελετών συναφών με το αντικείμενο του, αλλά και να συμμετέχει σε επιτροπές ελέγχου ποιότητας υλικών για κατασκευές διαφόρων τύπων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ