Τεχνικός Ανελκυστήρων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Εγκαθιστά, συντηρεί και επισκευάζει τα κυκλώματα που είναι απαραίτητα για τη λειτουργία ενός συμβατικού ηλεκτρικού ή υδραυλικού ανελκυστήρα. Ειδικότερα, τοποθετεί ή επισκευάζει ηλεκτρομαγνητικά φρένα, συρματόσχοινα, σωλήνες παροχής λαδιού υδραυλικού μηχανισμού και τον υπόλοιπο μηχανολογικό εξοπλισμό του ανελκυστήρα.

Με βάση τη σχετική νομοθεσία (κτιριοδομικός κανονισμός, πυρασφάλεια) υποβάλλει στους πελάτες τις μελέτες του για την εγκατάσταση και την κοστολόγηση του κατάλληλου ανελκυστήρα.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας του χαρακτηρίζονται δύσκολες κυρίως όταν πρόκειται για την εγκατάσταση των ανελκυστήρων, εφόσον το κτίριο είναι ακόμα υπό κατασκευή. Ευκολότερες γίνονται οι συνθήκες εργασίας όταν πραγματοποιεί συντήρηση ή επισκευή.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, ιδιαίτερα προσεκτικός, σχολαστικός στην τήρηση σχεδίων και οδηγιών, ώστε να αποφεύγονται λάθη και παραλείψεις τόσο κατά την εγκατάσταση όσο και κατά τη συντήρηση των ανελκυστήρων, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σε ατυχήματα.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε εταιρείες που αναλαμβάνουν την εγκατάσταση, τη συντήρηση και την επισκευή ανελκυστήρων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ