Υπεύθυνος Πλειστηριασμών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η διαπραγμάτευση, η αξιολόγηση και η πώληση διάφορων αντικειμένων σε ειδικές συνεδριάσεις (πλειστηριάσεις) είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο υπεύθυνος πλειστηριασμών αναγγέλλει στο κοινό τις τιμές εκκίνησης των διαφόρων αντικειμένων και στη συνέχεια είτε τις αυξάνει (είτε τις μειώνει σε σπάνιες περιπτώσεις), μέχρι να καταχωρηθεί το προς πώληση αντικείμενο στο πρόσωπο που πλειοδότησε.

Τα αντικείμενα που πωλούνται στους πλειστηριασμούς μπορεί να είναι: αντίκες, πίνακες ζωγραφικής, αντικείμενα συλλεκτών από διάφορες ιστορικές φιγούρες, κοσμήματα, σπάνια κρασιά, αλλά και κτίρια, αρχοντικά κ.ά.

Συνθήκες Εργασίας:
Η σωματική κόπωση, η ορθοστασία, η ένταση, η συνεχής ομιλία και το άγχος χαρακτηρίζουν την εργασία του. Δεν έχει συγκεκριμένο ωράριο και συγκεκριμένες ημέρες εργασίας αλλά εργάζεται ανάλογα με τον όγκο της δουλειάς, τις ανάγκες των πελατών του και τις ημέρες που πραγματοποιούνται οι συνεδριάσεις.

Χρειάζεται να ταξιδεύει αρκετά συχνά για να επισκέπτεται πελάτες του και να εκτιμά τα αντικείμενα που διαθέτουν προς πώληση.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η επιμελημένη εμφάνιση, η καθαρή και δυνατή φωνή, η γνώση των αντικειμένων που πωλούνται είναι απαραίτητα στοιχεία για την επιτυχή σταδιοδρομία στο συγκεκριμένο επάγγελμα. Ακόμη, χρειάζεται παρατηρητικότητα, μεθοδικότητα, οργανωτικότητα, ικανότητα διαπραγμάτευσης, υπευθυνότητα αλλά και αισθητικό κριτήριο, επινοητικότητα, ευγένεια, ευχέρεια λόγου και άνεση στις κοινωνικές επαφές.

Σπουδές:
Για να γίνει κάποιος υπεύθυνος πλειστηριασμών δεν υπάρχουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ή σπουδές. Συνήθως απαιτείται η ύπαρξη επιχειρηματικού πνεύματος, καθώς και κάποιες βασικές γνώσεις που σχετίζονται με την οικονομική και λογιστική διαχείριση για τη διευκόλυνση του έργου του.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Δεν υπάρχουν νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα στη χώρα μας.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας το δικό του γραφείο πλειστηριασμού ή ως υπάλληλος σε μουσεία, πινακοθήκες, εκθέσεις, πολιτιστικά κέντρα κ.ά.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ