Ειδικός Ασφαλιστικών Εργασιών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο ειδικός που αναλαμβάνει και διεκπεραιώνει όλες τις ασφαλιστικές εργασίες. Συνεργάζεται με τον ειδικό αναλογιστή για τον υπολογισμό ασφαλίστρων και αντασφαλίστρων, τις εξαγορές συμβολαίων, το διακανονισμό αποζημιώσεων, την επεξεργασία νέων ασφαλιστικών προγραμμάτων (ατομικών ή ομαδικών), τις μετατροπές συμβολαίων και τις επαναφορές ακυρωθέντων συμβολαίων. Ακόμη, συνεργάζεται με το τμήμα Marketing της εταιρείας καθώς και με το τμήμα Πωλήσεων.

Τέλος, μπορεί να ασχολείται και με την εκπαίδευση άλλων πωλητών στις βασικές αρχές ασφάλισης.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται στα γραφεία ασφαλιστικών εταιρειών ή σε δικό του γραφείο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, σε συνθήκες καλές. Συχνά, όμως, επισκέπτεται τους πελάτες στο σπίτι ή στο χώρο εργασίας τους, για τη σύναψη συμβολαίων.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο ειδικός ασφαλιστικών εργασιών πρέπει να εμπνέει εμπιστοσύνη στον πελάτη, να διαθέτει δεξιότητες επικοινωνίας και πειθούς και να έχει ευχάριστη παρουσία. Επίσης, η υπευθυνότητα, η μεθοδικότητα, η σοβαρότητα και η ευγένεια είναι προσόντα που τον βοηθούν στην άσκηση του επαγγέλματός του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχες ειδικότητες.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε ασφαλιστικές εταιρείες ως χρηματοοικονομικός ή ασφαλιστικός σύμβουλος.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ