Τεχνικός Ποτοποιΐας και Αποσταγματοποιΐας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Στα καθήκοντά του συμπεριλαμβάνονται όλες οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την παραγωγή, στις βιομηχανίες αποσταγμάτων, στις οινοποιίες, στις ζυθοποιίες, στις βιομηχανίες χυμών, φρούτων και αναψυκτικών. Ελέγχει την ποιότητα και την αξιοπιστία όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας και καταγράφει τα αποτελέσματα.

Επίσης, ασχολείται με την εμπορία και διακίνηση των υλικών, μέσων συσκευασίας και ετοίμων προϊόντων, με τη συντήρηση και λειτουργία του μηχανολογικού και εργαστηριακού εξοπλισμού των παραπάνω βιομηχανιών ή βιοτεχνιών.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται στους χώρους των εργαστηρίων παρασκευής ποτών και αποσταγμάτων, όπου συνήθως υπάρχουν χημικές αναθυμιάσεις και θόρυβος εξαιτίας της λειτουργίας των μηχανημάτων. Προκειμένου να έχει σωστή αντίληψη της παραγωγικής διαδικασίας, πρέπει να είναι παρών στο εργαστήριο, επιβλέποντας και ελέγχοντας όλους τους τομείς της αρμοδιότητάς του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι μεθοδικός, παρατηρητικός και σχολαστικός, ώστε να μπορεί να αξιολογεί τις λεπτομέρειες της παραγωγικής διαδικασίας. Επίσης, οφείλει να ενημερώνεται για τα ισχύοντα νομικά πλαίσια της παραγωγής και προώθησης ορισμένων προϊόντων.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες παραγωγής οίνων, αποσταγμάτων, μπύρας, χυμών φρούτων και αναψυκτικών καθώς και σε χημικά εργαστήρια ποιοτικού ελέγχου οίνων, ζύθου, χυμών φρούτων, στο Χημείο του Κράτους καθώς και σε καταστήματα πώλησης των προϊόντων αυτών (κάβες).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ