Ειδικός Επιστήμης και Τεχνολογίας Βιοϋλικών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η μελέτη, η σχεδίαση, η επεξεργασία και η ανάπτυξη προηγμένων υλικών που χρησιμοποιούνται σε ποικίλες βιοϊατρικές κυρίως εφαρμογές. Ειδικότερα, ο ειδικός βιοϋλικών ασχολείται με την παρατήρηση και την κατανόηση της βασικής επιστήμης των δομικών μοριακών μονάδων της ύλης όσο και της μηχανικής των εφαρμογών τους σε διεπιστημονικό πεδίο.

Βασικό του έργο είναι ο εξειδικευμένος σχεδιασμός, η σύνθεση, ο έλεγχος και η τροποποίηση υλικών με στόχο τη δημιουργία νέου τύπου φαρμάκων και υλικών βιοτεχνολογίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σύγχρονης ιατρικής επιστήμης και προηγμένης τεχνολογίας. Χρησιμοποιεί σύγχρονες πειραματικές μεθόδους και τεχνικές για την ανάπτυξη προτύπων μακρομορίων, καθώς και για τη μελέτη της μορφολογίας, της δυναμικής και της συμπεριφοράς τους.

Ακόμη, ερευνά τρόπους βελτιστοποίησης των φυσικών διεργασιών και ιδιοτήτων των βιολογικών υλικών και αναπτύσσει στρατηγικές για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη νέων προηγμένων βιοϋλικών. Τέλος, χειρίζεται ειδικό εξοπλισμό εργαστηρίου, όπως για παράδειγμα ανώτερα εξειδικευμένα συστήματα μοριακής προσομοίωσης και συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (βιολόγους, φυσικούς, χημικούς, χημικούς μηχανικούς κ.ά.) για την εκτέλεση της εργασίας του.

Συνθήκες Εργασίας:
Συνήθως εργάζεται σε εξειδικευμένο εργαστήριο, όπου επεξεργάζεται διάφορα βιομοριακά υλικά και μελετά τη δομή, τις αλληλεπιδράσεις και τη λειτουργία τους. Οι συνθήκες εργασίας είναι δύσκολες και ανθυγιεινές, με θόρυβο, υψηλή θερμοκρασία, οσμές και αναθυμιάσεις.

Γι’ αυτό πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προφύλαξης και ασφάλειας και να φοράει ειδική χειρουργική μάσκα. Ακολουθεί συγκεκριμένο ωράριο εργασίας, το οποίο όμως αρκετές φορές υπερβαίνει όταν πραγματοποιεί ερευνητικές μελέτες.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του και να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Απαιτείται άρτια επιστημονική κατάρτιση, γνώσεις βιολογίας, φυσικής, χημείας και πειραματικών τεχνικών μελέτης υλικών. Ακόμη, χρειάζεται ενδιαφέρον για την έρευνα, μεθοδικότητα και οργανωτικότητα.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες, ομαδικό πνεύμα και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του.

Σπουδές:
Σπουδές σε προπτυχιακό επίπεδο παρέχονται στο Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών του Πανεπιστημίου Κρήτης και στο Τμήμα Επιστήμης των Υλικών του Πανεπιστημίου Πατρών.

Σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο παρέχονται σε σχετικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στους τομείς: Μαγνητικών υλικών – Οπτοηλεκτρονικής, Πολυμερών – Κολλοειδών, Νανοτεχνολογίας, και Βιοϋλικών.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε υπουργεία, σε ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα, σε ιατρικά ερευνητικά εργαστήρια, σε φαρμακοβιομηχανίες, σε εταιρείες σχεδίασης προηγμένων υλικών και διεργασιών παρασκευής και επεξεργασίας βιολογικών υλικών, σε τεχνολογικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα των μοριακών υπολογιστικών προσομοιώσεων.

Στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, σε υπηρεσίες του ευρύτερου δημοσίου τομέα για το σχεδιασμό και έλεγχο προδιαγραφών υλικών και κατασκευών, σε τμήματα ερευνών και παραγωγής βιομηχανικών και βιοϊατρικών μονάδων, σε εταιρίες που ασχολούνται με τη μορφοποίηση, τις ιδιότητες και διάφορες εξειδικευμένες εφαρμογές βιολογικών υλικών κ.α.

Επιπλέον, ο ειδικός βιοϋλικών μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελματίας και να αναλάβει την εκπόνηση ερευνών συναφών με το αντικείμενο του, αλλά και να συμμετέχει σε επιτροπές ελέγχου ποιότητας βιομοριακών υλικών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ