Πληροφορικός Ρομποτικής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η ανάπτυξη τεχνογνωσίας για το σχεδιασμό, τον έλεγχο και τη δημιουργία ρομποτικών συστημάτων προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις του χρήστη είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του. Πιο συγκεκριμένα, ο πληροφορικός ρομποτικής σχεδιάζει και δημιουργεί μηχανές ρομπότ (σταθερές ή κινούμενες) με σκοπό να χρησιμοποιηθούν σε ποικίλους τομείς εφαρμογών της καθημερινής πρακτικής (π.χ. βιομηχανία, επιχειρήσεις, εκπαίδευση, στρατό κ.ά.).

Ακόμη, ερευνά τη σχεδίαση και την ανάπτυξη των ηλεκτρονικών συσκευών, καθώς και των προγραμμάτων διαχείρισης ενός ρομπότ προκειμένου να μπορεί μια τέτοιου είδους μηχανή να αντιλαμβάνεται ορισμένα εξωτερικά ερεθίσματα (σήματα), να τα επεξεργάζεται και στη συνέχεια να εκτελεί τις κατάλληλες ενέργειες. Έτσι, ένα ρομπότ προγραμματίζεται ώστε να εκτελεί ορισμένες εργασίες, όπως να ενώνει εξαρτήματα αυτοκινήτων, να συναρμολογεί ηλεκτρικά και μηχανολογικά προϊόντα, να βάφει οχήματα, να συγκολλά έπιπλα, μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά δοχεία κ.ά.

Ακόμη, ο πληροφορικός ρομποτικής ασχολείται με την επίβλεψη και τη συντήρηση των ρομπότ που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία και είναι απαραίτητα για τη διατήρηση της παραγωγής σε υψηλά επίπεδα ποιότητας και ποσότητας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο πληροφορικός ρομποτικής εργάζεται, είτε μόνος του είτε ομαδικά, σε σύγχρονο περιβάλλον, σε συνθήκες που είναι ιδιαίτερα απαιτητικές και σε ωράρια που καθορίζονται από τις ανάγκες ή το φόρτο εργασίας του. Είναι υποχρεωμένος να βρίσκεται πολλές ώρες μπροστά στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει σωματική και πνευματική κούραση καθώς και πιθανά προβλήματα στην όραση εξαιτίας της ακτινοβολίας που εκπέμπει η οθόνη του υπολογιστή.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στα συστήματα ρομποτικής, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η δημιουργικότητα, η φαντασία, η μεθοδικότητα, το ενδιαφέρον για την έρευνα και η ευστροφία χαρακτηρίζουν τον πληροφορικό ρομποτικής. Ακόμα, η πολύ καλή γνώση ξένων γλωσσών και εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στα πολυτεχνικά τμήματα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών των Α.Ε.Ι. Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Επίσης σπουδές στην πληροφορική παρέχονται στα Τμήματα Πληροφορικής των Α.Ε.Ι.  Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα.

Στα ανωτέρω τμήματα διδάσκονται, σε προπτυχιακό επίπεδο, μαθήματα μεταξύ άλλων, όπως  Εισαγωγή στη Ρομποτική και Ευφυή Ρομποτικά Συστήματα, Έμπειρα Συστήματα και Εφαρμογές στη Ρομποτική,  που αποσκοπούν στο να εισαγάγουν τους φοιτητές στις αρχές της Ρομποτικής,  σε θέματα ασφάλειας ρομποτικών συστημάτων καθώς και σε θέματα σχεδιασμού δράσης και εφαρμογής των ρομπότ.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται ως υπάλληλος σε δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, σε ερευνητικά κέντρα, στο στρατό, σε εταιρείες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών καθώς και σε βιομηχανίες που χρησιμοποιούν ρομπότ στη γραμμή παραγωγής. Ακόμη μπορεί να απασχοληθεί σε εταιρείες που διαθέτουν προϊόντα χρησιμοποιούν συστήματα πληροφορικής, σε εταιρείες μηχανογραφικών εφαρμογών, σε μηχανογραφικά κέντρα τραπεζών κ.ά. Μπορεί, τέλος, να εργαστεί ως καθηγητής πληροφορικής στη δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση καθώς και ως ελεύθερος επαγγελματίας διατηρώντας τη δική του επιχείρηση κατασκευής ρομποτικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ