Τεχνικός Εργαστηρίου Φωτογραφίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Χειρίζεται τα φωτογραφικά μέσα και εργάζεται σαν τεχνικός φωτογραφίας σκοτεινού θαλάμου μαυρόασπρης και έγχρωμης φωτογραφίας, καθώς επίσης και σαν τεχνικός επαγγελματικού εργαστηρίου φωτογραφίας. Είναι αυτός που θα λύσει όποιο πρόβλημα προκύψει στο σκοτεινό θάλαμο και στο εργαστήριο εκτύπωσης.

Το φωτογραφικό εργαστήριο τύπου QUICK PRINT, το εργαστήριο φωτογραφείου, το φωτογραφικό εργαστήριο λήψης και επεξεργασίας STUDIO και φωτογράφησης σε διαφάνειες SLIDES, το φωτογραφικό εργαστήριο επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων, αποτελούν τους τομείς της δραστηριότητάς του. Εκτός όμως από την εμφάνιση, ασχολείται και με τη λήψη των φωτογραφιών. Για το λόγο αυτό μπορεί ο ίδιος να δημιουργεί ή να επιλέγει τα θέματα που θα φωτογραφήσει.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας ποικίλλουν ανάλογα με το χώρο απασχόλησής του. Τις μεγαλύτερες δυσκολίες αντιμετωπίζει συνήθως ο επαγγελματίας φωτογράφος στο σκοτεινό θάλαμο, γιατί χρησιμοποιεί διάφορα χημικά υγρά που μπορεί να προκαλέσουν δερματικές παθήσεις ή αλλεργικές αντιδράσεις.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ευαισθησία, το ταλέντο, το αισθητικό κριτήριο, η παρατηρητικότητα είναι απαραίτητα προσόντα. Επίσης, πρέπει να διαθέτει υπομονή, επιμονή, συνέπεια, να είναι δραστήριος και κοινωνικός.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Επίσης την ειδικότητα αυτή δύναται να αποκτήσει κάποιος με τη μαθητεία δίπλα σε επαγγελματία φωτογράφο ή με την παρακολούθηση σεμιναρίων που πολλά από αυτά διοργανώνονται από τα κατά τόπους Σωματεία, Συνδέσμους ή Ενώσεις.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα, σε οργανωμένα εργαστήρια επεξεργασίας ασπρόμαυρης και έγχρωμης φωτογραφίας, σε εργαστήρια φωτογραφείων, σε εργαστήρια τύπου quick print (γρήγορης εκτύπωσης), σε εργαστήρια επιστημονικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων καθώς και σε εργαστήρια που αναλαμβάνουν και τη φωτογράφηση θεμάτων με εξοπλισμένο στούντιο παράλληλα με την επεξεργασία και την παράδοση των τελικών φωτογραφιών ή διαφανειών.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ