Βιοστατιστικός

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Βιοστατιστικός είναι ο εξειδικευμένος στατιστικολόγος, που έχει ως αντικείμενο την προστασία της δημόσιας υγείας και τις εφαρμογές στην ιατρική και τη βιολογία. Πιο συγκεκριμένα, ασχολείται με τη δημιουργία, τη μελέτη και την εξέταση γραφημάτων και πινάκων με αριθμούς, που προέρχονται από τους παραπάνω χώρους, καθώς και με την αξιολόγηση της προέλευσης των στοιχείων τα οποία επεξεργάζεται.

Στη συνέχεια εξάγει τα συμπεράσματά του, που θα χρησιμοποιηθούν από τους υπεύθυνους των χώρων της υγείας, για περαιτέρω αποφάσεις. Σκοπός της εργασίας του είναι να προωθήσει την επιστημονική και ιατρική γνώση, να βοηθήσει τις επιχειρήσεις που παράγουν ιατρικά και φαρμακευτικά προϊόντα να είναι ανταγωνιστικές στο χώρο της αγοράς, και τέλος να προσανατολίσει τις κυβερνητικές αποφάσεις σε θέματα πολιτικής στο χώρο της υγείας.

Συνθήκες Εργασίας:
Οι συνθήκες εργασίας διαφέρουν ανάλογα με το αντικείμενο των επαγγελματικών του δραστηριοτήτων. Μπορεί να εργάζεται ως ιδιωτικός υπάλληλος σε συνθήκες και ωράριο γραφείου ιδιωτικής επιχείρησης ή ως δημόσιος υπάλληλος με το ωράριο και συνθήκες Δημοσίου. Πολλές φορές η εργασία του απαιτεί μετακινήσεις για τη διεξαγωγή ερευνών καθώς και συναναστροφή με διάφορες κοινωνικές ή ηλικιακές ομάδες, που αποτελούν το αντικείμενο των ερευνών του.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η καλή σχέση με τους αριθμούς και τα μαθηματικά, η παρατηρητικότητα, η προσοχή, η αναλυτική και κριτική σκέψη, οι επικοινωνιακές δεξιότητες, η υπομονή και επιμονή, αποτελούν τα βασικά προσωπικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του βιοστατιστικού. Επίσης απαραίτητη είναι η δυνατότητα για μετακινήσεις για τη διεξαγωγή ερευνών.

Σπουδές:
Η βιοστατιστική αποτελεί μια εξειδίκευση την οποία μπορεί να ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος μέσα από διάφορες επιλογές. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί κάποιος να ακολουθήσει σπουδές στη Στατιστική: Διασύνδεση με το Ελληνικό Εκπαιδευτικό Σύστημα  και στη συνέχεια να ειδικευτεί στη βιοστατιστική με μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό ή με εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Ο βιοστατιστικός μπορεί να εργαστεί σε πολλούς τομείς και χώρους του δημόσιου αλλά και του ιδιωτικού τομέα. Μπορεί να εργαστεί στην Εθνική Στατιστική Υπηρεσία, σε δημόσιες υπηρεσίες, σε φαρμακευτικές και βιοχημικές βιομηχανίες, σε επιχειρήσεις που παράγουν ιατρικά προϊόντα, σε βιολογικά και ιατρικά ερευνητικά ινστιτούτα, και γενικότερα σε υπηρεσίες που έχουν ως στόχο την προώθηση της υγείας.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ