Οδηγός Ταξί

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο οδηγός ταξί ασχολείται με τη μεταφορά των πελατών του στις περιοχές που θέλουν, κυρίως μέσα στις πόλεις, επιδεικνύοντας τη σωστή συμπεριφορά για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών, αλλά και για την καλύτερη λειτουργία του ταξί σαν επιχείρηση, διατηρώντας το σε καλή κατάσταση, τόσο στη μηχανή όσο και στο εσωτερικό του.

Πρέπει να γνωρίζει καλά τις διάφορες περιοχές και τους δρόμους, προκειμένου να εξυπηρετεί τους πελάτες του γρήγορα και χωρίς επιπρόσθετο κόστος ή υπερβολικές χρεώσεις. Πολλοί οδηγοί ταξί είναι και οι ίδιοι ιδιοκτήτες (συνήθως κατά το ήμισυ), γεγονός που απαιτεί γνώσεις και ικανότητες σχετικές με την ορθολογική εκμετάλλευση του ταξί ως επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο οδηγός ταξί οδηγεί πολλές ώρες την ημέρα και τη νύχτα, πολλές φορές κάτω από δύσκολες συνθήκες (πυκνή κυκλοφορία, καυσαέρια). Πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικός για να μη γίνονται ατυχήματα, ενώ όταν οδηγεί νύχτα θα πρέπει επίσης να είναι προσεκτικός με τους πελάτες του και να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας, διότι μπορεί να πέσει θύμα ληστείας ή να κινδυνεύσει η σωματική του ακεραιότητα.

Αρκετές φορές, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους πελάτες του, αναγκάζεται να μεταφέρει βαριά αντικείμενα ή να μετακινηθεί εκτός έδρας. Η διατήρηση του αυτοκινήτου σε άριστη κατάσταση, αποτελεί ένα από τα κύρια μελήματα του οδηγού ταξί.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η ενασχόληση με το επάγγελμα αυτό απαιτεί ευγένεια, υπομονή, προσοχή και συγκέντρωση στις ενέργειες που εκτελεί, ψυχραιμία σε δύσκολες καταστάσεις για την αντιμετώπιση δύσκολων και απαιτητικών πελατών και έντονη επιθυμία να οδηγεί διάφορα οχήματα.

Παράλληλα δε, και η επιμελημένη εμφάνιση, η επιθυμία να μετακινείται συχνά και τα ταξίδια, η αντοχή να εργάζεται με ένταση, πίεση, νύχτα, σαββατοκύριακα και αργίες και η σωματική δύναμη για τη μεταφορά και τακτοποίηση των αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα για την επιτυχή εκτέλεση των επαγγελματικών του καθηκόντων.

Σπουδές:
Σπουδές προσφέρονται σε δημόσια και ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. σε αντίστοιχη  ειδικότητα.
Εκπαίδευση στο επάγγελμα αυτό μπορεί να γίνει με τη μέθοδο της μαθητείας και εκπαίδευσης στο χώρο εργασίας, με την προϋπόθεση όμως, ο ενδιαφερόμενος να έχει Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο οδηγός ταξί μπορεί να απασχοληθεί ως υπάλληλος ή να έχει δικό του ταξί.

Ωστόσο για να πάρει κάποιος την άδεια για δικό του ιδιόκτητο ταξί χρειάζεται ένα σοβαρό χρηματικό ποσό.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ