Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ο τεχνικός που καλύπτει τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των εργαστηριακών και παραγωγικών εταιρειών σε θέματα ηλεκτρονικών, ρομποτικής και αυτόματων διαδικασιών. Με τον όρο «βιομηχανικές εφαρμογές» εννοούνται όλες οι αυτόματες μηχανές παραγωγής προϊόντων από ηλεκτρονικές κατασκευές μέχρι αυτοκίνητα.

Συγκεκριμένα, σχεδιάζει και αναλύει ηλεκτρονικά κυκλώματα με τη βοήθεια ηλεκτρονικών οργάνων ελέγχου. Συναρμολογεί, επισκευάζει και συντηρεί συσκευές αυτόματου ελέγχου, κατασκευάζει και συντηρεί τροφοδοτικές διατάξεις και εγκαταστάσεις αδιάλειπτης τροφοδοσίας καθώς και τοπικά δίκτυα. Ελέγχει τους κινητήρες συνεχούς ρεύματος και ειδικά τους βηματικούς κινητήρες, ενώ με τη βοήθεια ηλεκτρονικών στοιχείων ισχύος στερεάς κατάστασης, σχεδιάζει κυκλώματα ελέγχου βηματικών κινητήρων.

Συνθήκες Εργασίας:
Όταν εργάζεται σε βιομηχανικές μονάδες οι συνθήκες είναι ίδιες με αυτές που επικρατούν στους τυπικούς βιομηχανικούς χώρους. Είναι υποχρεωμένος να εργάζεται συνεχώς κοντά στις μηχανές που επισκευάζει κι αυτό μπορεί να είναι ανθυγιεινό. Το ωράριό του είναι το ισχύον στη βιομηχανία ή στην εταιρεία.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να είναι υπεύθυνος, συνεργάσιμος, ακριβής και πολύ προσεκτικός. Η αμέλεια ή η επιπολαιότητα μπορεί να έχουν σοβαρές συνέπειες για τον ίδιο αλλά και για τους άλλους εργαζόμενους.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων,  Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών.

Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Ηλεκτρονικός Βιομηχανικών Εφαρμογών.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί σε δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες ηλεκτρονικών συσκευών, σε μικρομεσαίες ή μεγάλες βιομηχανίες ή βιοτεχνίες με αυτοματοποιημένη διαδικασία παραγωγής (robots), σε εμπορικές αντιπροσωπείες ηλεκτρονικών, Η/Υ, αυτόματων συσκευών παραγωγής ή ελέγχου προϊόντων, σε εργαστήρια επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών ή μηχανών αυτόματης παραγωγής προϊόντων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ