Τεχνικός Βιολογικής – Οικολογικής Γεωργίας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Είναι ειδικότητα που αναmύχθηκε τα τελευταία χρόνια, καθώς η µόλυνση του περιβάλλοντος κατέστησε αναγκαίες τις βιολογικές και οικολογικές καλλιέργειες. Ο τεχνικός αυτός ασχολείται µε την παραγωγή τιροϊόντων σύµφωνα µε τις αρχές της βιολογικής γεωργίας, προσπαθώντας να αξιοποιήσει, όσο γίνεται καλύτερα, τις φυσικές και χηµικές ιδιότητες του εδάφους. Προωθεί νέες δυναµικές καλλιέργειες. Για το σκοπό αυτό περιορίζει τη χρήση της ανόργανης χηµικής λίπανσης και στηρίζεται στην οργανική λίπανση.

Φροντίζει για την προετοιµασία του ευρύτερου περιβάλλοντος, ώστε να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσµα στις καλλιέργειές του. Οι µέθοδοι αντιµετώπισης των ασθενειών στηρίζονται στη φιλοσοφία της συνεργασίας των συντελεστών της φύσης. Συσκευάζει τυποποιεί και διακινεί τα βιολογικά προϊόντα µε τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως στην ύπαιθρο, προκειµένου να επιβλέπει την πορεία των καλλιεργειών και να εφαρµόζει τα κατάλληλα µέτρα για την ανάπτυξη τους. Αυτό σηµαίνει ότι εκτίθεται στις εκάστοτε καιρικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Θα πρέπει να διακρίνεται καταρχάς από ιδιαίτερη αγάπη και σεβασµό για το περιβάλλον. Να είναι προσεκτικός στη χρήση εργαλείων, µηχανηµάτων και χηµικών. Τέλος, πρέπει να είναι υποµονετικός και µεθοδικός στην εργασία του.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής. Σπουδές επίσης µπορούν να γίνουν σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας στην παραγωγή προϊόντων νέων δυναµικών καλλιεργειών, ως µελισσοκόµος για την παραγωγή βιολογικού µελιού και άλλων µελισσοκοµικών προϊόντων, παραγωγός αρωµατικών – φαρµακευτικών φυτών, αλλά και ως υπάλληλος σε συνεταιριστικές οργανώσεις, στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, σε οργανισµούς πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων, καθώς και βοηθός σε γραφεία γεωργοοικονοµικών µελετών που εκπονούν µελέτες για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ