Οξυγονοκολλητής

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Αντικείμενο της εργασίας του είναι η συγκόλληση ελασμάτων ή μεταλλικών πλακών με τη βοήθεια ειδικής συσκευής και ισχυρής φλόγας. Αφού κάνει τη συγκόλληση, καθαρίζει και λειαίνει το σημείο της ένωσης με λίμες, μεταλλικές βούρτσες και άλλα εργαλεία. Για να προστατευτεί από την ακτινοβολία και την υψηλή θερμοκρασία χρησιμοποιεί διάφορα προστατευτικά μέσα όπως μάσκα, ειδικά γυαλιά, γάντια για τα χέρια και το θώρακα από αμίαντο για το στήθος.

Συνθήκες Εργασίας:
Η δουλειά του είναι βαριά, δύσκολη, και πολύ κουραστική ενώ υπάρχει αυξημένος κίνδυνος από την έκθεσή του στη λάμψη και την ισχυρή ακτινοβολία. Εργάζεται συνήθως σε ανοιχτούς χώρους, άλλοτε όρθιος και άλλοτε σκυμμένος κινούμενος σε μικρή ακτίνα γύρω από το αντικείμενο που επεξεργάζεται.

Πολλές φορές χρειάζεται να σηκώνει και να μεταφέρει βαριά αντικείμενα (μεταλλικές λουρίδες, φύλλα κ.ά.), γι’ αυτό είναι ανάγκη να τηρεί με σχολαστικότητα τους κανόνες ασφαλείας. Είναι ανάγκη να προσέχει να μην τραυματιστεί, γιατί στη δουλειά του τα εργατικά ατυχήματα δεν είναι σπάνια.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει καλή όραση, μυϊκή δύναμη, ευλυγισία, ακρίβεια και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών του. Επιπλέον, χρειάζεται να είναι πολύ προσεκτικός και υπομονετικός, κατά την άσκηση της εργασίας του.

Σπουδές:
Σχετικές γνώσεις και επαγγελματική εμπειρία μπορεί να αποκτήσει κάποιος στην ειδικότητα Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Κατασκευών των Επαγγελματικών Λυκείων.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο οξυγονοκολλητής εργάζεται σε ναυπηγεία, μεταλλοβιομηχανίες, σιδηρουργεία και άλλα εργαστήρια, βιοτεχνίες και βιομηχανίες που επεξεργάζονται ή χρησιμοποιούν μέταλλα.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ