Ειδικός Επιστημών Θάλασσας

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ασχολείται με τη μελέτη, την κατανόηση και την καταγραφή των φυσικών, χημικών, βιολογικών και γεωλογικών διεργασιών στο θαλάσσιο περιβάλλον και εξάγει συμπεράσματα που σχετίζονται με την ορθολογική διαχείριση των θαλάσσιων πόρων.

Παράλληλα εκπονεί, επιβλέπει, ελέγχει μελέτες για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παρέχει χρήσιμες οδηγίες και συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με τη θαλάσσια μηχανική, τις ανθρώπινες κατασκευές (παράκτιες κατασκευές, πλωτά μέσα, φορτοεκφορτώσεις πετρελαιοειδών στα πλοία κ.λπ.) και την επίδραση όλων αυτών στο θαλάσσιο χώρο.

Συνθήκες Εργασίας:
Μπορεί να απασχοληθεί στη δημόσια διοίκηση στο σχεδιασμό και στη διαχείριση προγραμμάτων έργων που έχουν σχέση με το θαλάσσιο περιβάλλον, σε οργανισμούς και επιχειρήσεις του Δημοσίου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης καθώς και στην εκπαίδευση.

Αυτό σημαίνει ότι εργάζεται αρκετά σε συνθήκες γραφείου, μετακινείται όμως αρκετά συχνά, προκειμένου να διαμορφώσει δική του άποψη για τις συνθήκες που επικρατούν στο θαλάσσιο ή παράκτιο χώρο σε σχέση με τα έργα ή τις μελέτες που πρόκειται να γίνουν.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η συνέπεια, η υπευθυνότητα, η παρατηρητικότητα, η ικανότητα λήψης σωστών αποφάσεων, η τήρηση των κανόνων ασφαλείας, αλλά και οι επικοινωνιακές δεξιότητες χαρακτηρίζουν τον ειδικό επιστημών θάλασσας.

Επίσης, πρέπει να διακρίνεται για το ήθος και την εντιμότητά του, ώστε να τηρεί αδιάβλητες διαδικασίες στην εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία της θάλασσας και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Τέλος, πρέπει να διαθέτει καλή σωματική υγεία και αντοχή.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (Μυτιλήνη),

Επίσης σε μεταπτυχιακό επίπεδο μέσα από αντίστοιχα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στις παρακάτω πεδία: Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών, Διατήρηση Βιοποικιλότητας.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να απασχοληθεί ως περιβαλλοντολόγος σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται στα συναφή με το επάγγελμα αντικείμενα, όπως υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και επιμέρους εποπτευόμενους φορείς (για έργα λιμανιών, ανάπτυξη και προστασία ακτών, προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος), Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και επιμέρους εποπτευόμενες υπηρεσίες του (λιμεναρχεία, λιμενικά ταμεία), στο Γενικό Επιτελείο Ναυτικού (Υδρογραφική Υπηρεσία).

Στον ιδιωτικό τομέα σε γραφεία περιβαλλοντικών μελετών, θαλάσσιων και παράκτιων κατασκευών, υδατοκαλλιεργειών, εκμετάλλευσης υποθαλάσσιων ορυκτών πόρων και σε πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα (Εθνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών κ.ά.).

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ