Κοινωνιολόγος με Ειδίκευση στην Πολιτική Κοινωνιολογία

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Πολιτική Κοινωνιολογία αναλύει τη δομή, τη λειτουργία και την εξέλιξη της πολιτικής ζωής των κοινωνιών. Ειδικότερα, μελετά τους πολιτικούς θεσμούς των κοινωνιών, καθώς και την αλληλεπίδραση των κοινωνικών και των πολιτικών παραγόντων μέσα σ’ αυτές.

Παράλληλα με τη μελέτη της πραγματικής λειτουργίας των πολιτικών θεσμών εξετάζει, τους διάφορους μηχανισμούς άσκησης της πολιτικής εξουσίας και ερευνά τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές συνθήκες επηρεάζουν τη διαμόρφωση των πολιτευμάτων, καθώς και τις κοινωνικές σχέσεις που εκφράζουν τα διάφορα πολιτικά κόμματα. Ιδιαίτερο αντικείμενο έρευνας είναι η μελέτη των εννοιών του κράτους, της δύναμης, της εξουσίας και των μορφών της (νόμιμη, παραδοσιακή, χαρισματική), της πολιτικής επικοινωνίας, της πολιτικής συμπεριφοράς, του πολιτικού πολιτισμού κ.ά.

Επίσης, δίνει ιδιαίτερη σημασία στη δομή και στη λειτουργία του κράτους και στη σύνδεσή του με το οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο οργάνωσης της κοινωνίας. Ο Κοινωνιολόγος με ειδίκευση στην Πολιτική Κοινωνιολογία συνεργάζεται με άλλους ειδικούς (π.χ., Πολιτικούς Επιστήμονες), στον τομέα διερεύνησης της κοινής γνώμης προκειμένου να κατανοεί την πολιτική συμπεριφορά κοινωνικών και πολιτικών ομάδων, αλλά και να αναλύει την πολιτική συμμετοχή των πολιτών σε πολιτικά κόμματα, πολιτικές ομάδες, πολιτικές εκδηλώσεις, κοινωνικά κινήματα κ.ά.

Τέλος, ερμηνεύει τα δεδομένα που συλλέγει και συγκρίνει τα πορίσματά του με εκείνα άλλων ερευνητών που εργάζονται στο ίδιο ή σε συναφή πεδία.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών.

Ως κοινωνικός ερευνητής, εργάζεται σε γραφείο με όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό. Η εργασία του είναι πνευματική και μπορεί να εκτελείται σε ποικίλους χώρους, όπως σε βιβλιοθήκες, σε γραφεία ακαδημαϊκών χώρων, σε ερευνητικά κέντρα ή στην κατοικία του, σε ωράρια που ποικίλλουν.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες σχετικές με τους πολιτικούς θεσμούς των διάφορων κοινωνιών και να συνεργάζεται με άλλους επιστήμονες (Πολιτικούς Επιστήμονες, Εθνολόγους, Λαογράφους κ.ά.) για την εκτέλεση μιας συγκεκριμένης εργασίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Πρέπει να διαθέτει κριτική και αναλυτική σκέψη, μεθοδικότητα, ερευνητικό πνεύμα, διορατικότητα, ευστροφία, αυτοπεποίθηση, ψυχραιμία και αποφασιστικότητα. Ακόμη, οι επικοινωνιακές δεξιότητες και η τήρηση της επιστημονικής δεοντολογίας και πρακτικής είναι απαραίτητα προσόντα για την άσκηση του επαγγέλματος.

Επίσης, σημαντικά προσόντα είναι η παρατηρητικότητα, η συνέπεια, η οργάνωση, η υπομονή και η επιμονή. Τέλος, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή θεωρούνται χρήσιμα εφόδια για την άσκηση του επαγγέλματος και τη συμμετοχή του σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες.

Σπουδές:

Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου, του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Επιπλέον, σε μεταπτυχιακό επίπεδο προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών, στη γνωστική περιοχή της Κοινωνικής Οργάνωσης και Κοινωνική Μεταβολή, και Πολιτισμός: Κοινωνικές Πρακτικές και Συγκρούσεις, όπου διδάσκονται μαθήματα, όπως Νέες Τεχνολογίες: Πολιτικές και Κοινωνικές Επιπτώσεις, Κοινωνικές και Πολιτικές Διαστάσεις της Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης, Παγκοσμιοποίηση και Ανάπτυξη, Ιδεολογία, Θρησκεία και Εξουσία στην Ύστερη Νεωτερικότητα, Όψεις της Σύγχρονης Ελληνικής Κοινωνίας, Εθνότητες και Εξουσίες: Εθνοτικές και Κρατικές Λογικές, Κοινωνιολογικές Θεωρίες της Οικονομικής Ζωής, Συστήματα Κοινωνικού Ελέγχου, Ειδικά Θέματα στην Κοινωνική Μεταβολή κ.ά.

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε δημόσιες και ιδιωτικές επιχειρήσεις, ινστιτούτα ή ερευνητικά κέντρα, οργανισμούς, ιδρύματα, κοινωνικές υπηρεσίες, συμβουλευτικές υπηρεσίες, υπουργεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Μ.Μ.Ε., διαφημιστικές εταιρείες κ.ά.

Ακόμη, μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ