Στέλεχος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη και η έρευνα για την επιστημονική αντιμετώπιση των οικονομικών και κοινωνικών προβλημάτων που αναφέρονται στο γεωργικό τομέα και γενικότερα στον αγροτικό χώρο είναι το κύριο αντικείμενο της εργασίας του.

Πιο συγκεκριμένα, ο αγροτοοικονομολόγος διοίκησης μελετά τις αγροτικές δομές (οικονομίας, κοινωνίας κ.ά.), μιας περιοχής με στόχο την ανάπτυξη σύγχρονων δομών αγροτικής παραγωγής, μέσω της καλύτερης οργάνωσης και διαχείρισης των φυσικών πόρων της. Ακόμη, εξετάζει τις συνθήκες παραγωγής και εμπορίας των αγροτικών προϊόντων καθώς και τις δυνατότητες που υπάρχουν για την ανάπτυξη νέων προϊόντων και την προώθησή τους σε μια διαρκώς μεταβαλλόμενη αγορά.

Επιπλέον, ερευνά την εισαγωγή νέων τεχνολογιών και καινοτομιών σε ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής και διακίνησης των αγροτικών προϊόντων. Κατά την εκτέλεση της εργασίας του είναι ανάγκη να συνεκτιμά και να προβλέπει τις επιπτώσεις αστάθμητων και μεταβαλλόμενων παραγόντων, όπως είναι η συμπεριφορά των καταναλωτών, οι διεθνείς εξελίξεις, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον, η πολιτική προώθησης ανταγωνιστικών προϊόντων, η τιμολογιακή πολιτική κ.ά.

Τέλος, για να επεξεργάζεται τα δεδομένα και τις πληροφορίες που συγκεντρώνει χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους (στατιστικής ανάλυσης, μαθηματικών κ.ά.) και συνεργάζεται με άλλους επαγγελματίες (στατιστικολόγους, ειδικούς οργάνωσης και διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων κ.ά.).

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται σε γραφείο και σχολική τάξη, όταν απασχολείται ως εκπαιδευτικός, με ωράριο που καθορίζεται από τη λειτουργία του σχολείου, ή ως στέλεχος δημόσιων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών. Η εργασία του είναι διοικητικής φύσεως κυρίως και μπορεί να εκτελεστεί σε ποικίλους χώρους, όπως σε γραφεία επιχειρήσεων, και οργανισμών ή στο χώρο κατοικίας του.

Συχνά απαιτείται να μετακινείται στο εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στη διεθνή αγορά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί οι αποφάσεις της είναι καθοριστικής σημασίας για τον αγροτικό τομέα.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Εκτός από τη θεωρητική εκπαίδευση και την εμπειρική κατάρτιση, χρειάζεται να αγαπά την έρευνα και να διαθέτει οξυδέρκεια, μεθοδικότητα, αναλυτική σκέψη καθώς και διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες. Επίσης, είναι ανάγκη να είναι εξοικειωμένος με τη ζωή των αγροτών και να γνωρίζει τα προβλήματα οργάνωσης και διαχείρισης των αγροτικών επιχειρήσεων.

Η ανάγκη για συνεργασία με άλλους επιστήμονες και η συμμετοχή σε επιστημονικά συνέδρια και μελέτες προϋποθέτουν επικοινωνιακές δεξιότητες και συνεχή ενημέρωση για τις σύγχρονες εξελίξεις στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή και η άριστη γνώση ξένων γλωσσών διευκολύνουν τη δουλειά του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων στο Πανεπιστημίου Πατρών (παράρτημα Αγρινίου).

Τομείς Απασχόλησης:
Εργάζεται σε επιχειρήσεις του αγροτικού τομέα, στη μεταποίηση, σε επιχειρήσεις, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς, υπουργεία, ασφαλιστικά ή τραπεζικά ιδρύματα, ινστιτούτα ερευνών καθώς και σε διάφορες υπηρεσίες που έχουν στόχο την ανάπτυξη νέων επιχειρήσεων και αγροτικών εκμεταλλεύσεων ή σε τομείς αγροτικής πολιτικής και σχεδιασμού νέων διοικητικών συστημάτων παραγωγής και διάθεσης αγροτικών προϊόντων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ