Τεχνικός Θερµοκηπίων

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός θερµοκηπίων κατασκευάζει θερµοκήπια βάσει µελέτης και αφού προετοιµάσει το χώρο και τα υλικά για την εγκαταστασή τους, συναρµολογεί και εγκαθιστά τον εξοπλισµό τους και συντηρεί τις θερµοκηπιακές κατασκευές. Καλλιεργεί φυτά στο θερµοκήπιο και παράγει ανάλογα προϊόντα.

Ελέγχει και ρυθµίζει τα συστήµατα αυτοµατισµού και λειτουργίας, που χρησιµοποιούνται στις θερµοκηπιακές εγκαταστάσεις, συντονίζει το προσωπικό τής επιχείρησης και τηρεί τα βασικά οικονοµικά στοιχεία του θερµοκηπίου.

Συνθήκες Εργασίας:
Εργάζεται κυρίως στην ύπαιθρο στο χώρο που είναι εγκατεστηµένα τα θερµοκήπια Οι συνθήκες εργασίας είναι µάλλον ανθυγιεινές, γιατί ο χώρος των θερµοκηπίων είναι υγρός και υπερβολικά ζεστός. Επίσης, χρησιµοποιεί φυτοφάρµακα, γι’ αυτό θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι κανόνες υγιεινής και ασφαλείας. Το ωράριό του δεν είναι συγκεκριµένο.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η αγάπη για τη φύση, η σχολαστικότητα στην τήρηση των κανόνων ασφαλείας και η υπευθυνότητα, αποτελούν σηµαντικά προσόντα. Επίσης, οι οργανωτικές ικανότητες, η υποµονή, η µεθοδικότητα και η συνέπεια συµπληρώνουν το επαγγελµατικό του προφίλ.

Σπουδές:

Σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια  στην ειδικότητα Τεχνικός Φυτικής Παραγωγής.
Σπουδές επίσης µπορούν να γίνουν σε δηµόσια ή ιδιωτικά Ι.Ε.Κ. στην ειδικότητα Τεχνικός Θερµοκηπίων.

Τομείς Απασχόλησης:
Μπορεί να εργαστεί ως ελεύθερος επαγγελµατίας σε δικές του εγκαταστάσεις. Ως υπάλληλος εργοδηγός των βιοµηχανιών και βιοτεχνιών κατασκευής θερµοκηπίων και του εξοπλιοµού τους, καθώς και των θερµοκηπιακών επιχειρήσεων παραγωγής φυτικών προϊόντων.

(πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ