Τεχνικός Σχεδιασμού Κοσμήματος

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Ο τεχνικός σχεδιασμού κοσμήματος σχεδιάζει και κατασκευάζει κοσμήματα και άλλα αντικείμενα από πολύτιμα μέταλλα, σε επιχειρήσεις αργυροχρυσοχοΐας – κοσμηματοποιΐας.

Ειδικότερα, οργανώνει την παραγωγή και επιλέγει τα κατάλληλα εργαλεία και μηχανήματα για την επεξεργασία πολύτιμων μετάλλων, κραμάτων και την τοποθέτηση πολύτιμων λίθων. Επίσης, φροντίζει για το φινίρισμα και τον ποιοτικό έλεγχο του κοσμήματος και αξιολογεί τους πολύτιμους λίθους με ειδικά όργανα ως προς την λαμπρότητα, τη σκληρότητά, την καθαρότητα, το χρώμα, την κοπή, το μέγεθος και το βάρος τους.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο τεχνικός σχεδιασμού κοσμήματος εργάζεται σε εργαστήρια, με καλό φωτισμό και τα απαραίτητα εργαλεία και μηχανήματα. Το ωράριο εργασίας είναι κανονικό αλλά εξαρτάται και από τις δουλείες που αναλαμβάνει αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Ο τεχνικός σχεδιασμού κοσμήματος πρέπει να διαθέτει ταλέντο, φαντασία, καλό γούστο και καλλιτεχνικές δεξιότητες Απαιτείται επίσης, ιδιαίτερη προσοχή και ακρίβεια στο χειρισμό των διάφορων μηχανημάτων και εργαλείων.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται σε δημόσια ή ιδιωτικά ΙΕΚ στην ειδικότητα Τεχνικός Σχεδιασμού Κοσμήματος.

Συναφείς σπουδές προσφέρονται στα Επαγγελματικά Λύκεια στις ειδικότητες του  Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών.

Τομείς Απασχόλησης:
Ο κλάδος της αργυροχρυσοχοΐας είναι από τους πιο δυναμικούς και συναλλαγματοφόρους κλάδους και θεωρείται σημαντικότατος για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Τα τελευταία 15 χρόνια παρουσιάζει αλματώδη ανάπτυξη, όχι μόνο από άποψη παραγωγής αλλά και εμπορίας, γεγονός που συνδέεται με την αύξηση του τουριστικού ρεύματος στην χώρα μας. Ήδη το 60% της ελληνικής παραγωγής απορροφάται από την τουριστική αγορά. Σύμφωνα με την μελέτη του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθήνας το 89,3% των εργαζομένων είναι εμπειρικοί στον κλάδο αργυροχοΐας/χρυσοχοΐας, ενώ ένα ποσοστό 63% των ιδιοκτητών δηλώνουν ότι έχουν πρόβλημα στην εξεύρεση ειδικευμένων τεχνιτών, γεγονός που δείχνει ότι υπάρχει έλλειψη ειδικευμένου προσωπικού στην αγορά εργασίας και ότι οι προοπτικές απασχόλησης είναι θετικές.
Ο τεχνικός σχεδιασμού κοσμήματος εργάζεται ως υπάλληλος σε εργαστήρια αργυροχρυσοχοΐας και κοσμηματοπωλεία ή ασκεί ελεύθερο επάγγελμα.

 (πηγή: Ο.Α.Ε.Δ.)

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΑΡΘΡΟΥ